Skip to main content
test
Avdelningsläkare, Läkarpoolen - Turun kaupunki, Hyvinvoinnin palvelukokonaisuus

Avdelningsläkaruppgifter på sjukhustjänsternas vårdavdelningar och eventuellt i det polikliniska arbetet.

I välfärdsområdet kommer sjukhustjänsterna i Åbo att placeras inom det medicinska verksamhetsområdet som ett geriatriskt ansvarsområde. Vi erbjuder en specialistläkare mångsidiga möjligheter att arbeta i ett multiprofessionellt team med specialiserad sjukvård och sjukhusrehabilitering för äldre multisjuka patienter.

Behörighetsvillkoret är specialläkares rätt till tjänsten inom tillämpligt medicinskt specialområde.

Arbetstagaren ska ha ett skydd enligt 48 § i lagen om smittsamma sjukdomar.

Behörighet som specialistläkare i geriatrik eller internmedicin räknas som merit.

Läs mer

http://www.turku.fi/sv

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Rea Mäkelä, rea.makela@turku.fi, tfn 040 149 4601
Inlämning av ansökan: Ansökan ska lämnas in elektroniskt via länken Sök anställning. Skriftliga ansökningar ska före utgången av ansökningstiden skickas till: Åbo stads servicehelheten för välfärd, registratorskontoret, PB 355, 20101 ÅBO

Lär dig mer om oss

Åbo stad, Servicehelheten för välfärd, Hälsotjänster, Sjukhustjänster, Sjukhusets gemensamma funktioner, Läkarpoolen

Välkommen att delta i arbetet med att bygga upp det framtida Åbo.

I Åbo görs historia även idag. Åbo är en trivsam och karismatisk universitetsstad som förnyas och växer kraftigt. Målet för staden är att på ett hållbart sätt främja stadsbornas livskvalitet och stadens näringsliv.

Åbokoncernen är den största arbetsgivaren i regionen med cirka 11 000 anställda som arbetar med uppgifter som krä-ver mångsidig yrkeskunskap.

Åbo har som mål att bli klimatneutralt före 2029.


Adress: Turku, 20100 Turku

Sinulle suositellut työpaikat