test

Avdelningsöverläkare, anestesiologi

Hakuaika päättyy  28.9.2023 15:00

Vi söker
en avdelningsöverläkare i anestesiologi- och intensivvård till operationsverksamheten vid Vasa centralsjukhus, Österbottens välfärdsområde.

Vasa centralsjukhus är ett sjukhus med fulljour med de flesta kirurgiska specialområdena representerade. Inom ramen för den kirurgiska verksamheten opereras årligen ca 8000 patienter och den renoverade operationsavdelningen är en av de modernare i Finland.

Sjukhusets breda kirurgiska verksamhet, intensivvårdsavdelningens mångsidighet, anestesiläkargruppens utvecklingsvillighet och arbetsgemenskapens goda anda ger utmärkta förutsättningar för ett stimulerande jobb. Tjänsten innebär också ett särskilt ansvarsområde som diskuteras med den sökande. I arbetet ingår jour både på operations- och intensivvårdsavdelningen. Vi värdesätter god samarbetsförmåga och ett intresse att utveckla verksamheten.

Behörighetskrav:
Lämplig specialistläkarexamen.
God förmåga att i tal och skrift använda det andra inhemska språket som inte är den sökandens modersmål.

Den valda bör före tillträdandet av tjänsten inlämna godtagbart läkarutlåtande om hälsotillstånd. Dessutom ska den valda enligt § 48 i lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) ha ett giltigt vaccinationsskydd.

Prövotid tillämpas.


Lisätietoja

http://www.osterbottensvalfard.fi

överläkare
Matias Hannuksela
tfn 06 218 1111
matias.hannuksela@ovph.fi

Kaikki organisaation avoimet työpaikat

Työnantaja

Österbottens välfärdsområde svarar för skötseln av social-, hälso- och sjukvård samt räddningstjänster i landskapet Österbotten.

Tutustu työnantajaan