Avdelningsöverläkare - Turun kaupunki, Hyvinvointitoimiala

Uppdraget innefattar kliniskt arbete i hemmarehabiliteringscenter samt administrativa uppgifter. Det kliniska arbetet innefattar mottagningsarbete på poliklinik, hembesök och expertarbete med ett multiprofessionellt team. De administrativa uppgifterna omfattar utvecklingsuppgifter och ledning av expertis och kunnande.

Den 1 januari 2021 inledde den nya resultatenheten Geriatriska och rehabiliterande tjänster sin verksamhet i Åbos hälsotjänster. Helheten inkluderar tre hemmarehabiliteringscenter som centraliserat genomför öppna rehabiliteringstjänster för de äldre. I centren genomförs rehabilitering i grupper och individuell rehabilitering på centret, hemma och i boendeservicens enheter. Rehabiliteringen genomförs mångsidigt i enlighet med principerna för geriatrisk rehabilitering, och team som består av olika yrkesgrupper möjliggör omfattande geriatrisk bedömning och intervention med vilka man under rehabiliteringsperioden kan på ett korrigerande sätt påverka även sådant som leder till nedsatt funktionsförmåga. Det multiprofessionella teamet inkluderar experter i vårdarbete, fysioterapeuter, ergoterapeuter, en geronom och en specialläkare. På rehabiliteringscentret finns också en kontrollpoliklinik för höftfrakturpatienter. Bland annat minnesdiagnostik och utredning av orsaker till fall är väsentliga delar av vården.

Behörighetskraven fylls av en person som har en specialläkares rätt till tjänsten inom tillämpligt medicinskt specialområde och god erfarenhet av administrativa uppgifter.

Dessutom förutsätts goda kunskaper i finska och nöjaktiga kunskaper i svenska.

Vi uppskattar goda interaktionsfärdigheter och färdigheter att arbeta i ett multiprofessionellt team.

Läs mer

http://www.turku.fi/sv

Mer om arbetsgivaren

Taru Falenius, tel. 040 579 6749, taru.falenius@turku.fi
Juhani Juhola tel. 0407389494, juhani.juhola@turku.fi
Inlämning av ansökan: Ansökan ska lämnas in elektroniskt via länken Sök anställning. Skriftliga ansökningar ska före utgången av ansökningstiden skickas till: Åbo stads välfärdssektor, registratorskontoret, PB 670, 20101 ÅBO

Åbo stad, Välfärdssektorn, Hälsotjänster, Geriatriska tjänster, rehabiliterande tjänster och tjänster inom specialområde
Adress: Kunnallisairaalantie 20, 20700 Turku

Välkommen att delta i arbetet med att bygga upp det framtida Åbo.

I Åbo görs historia även idag. Åbo är en trivsam och karismatisk universitetsstad som förnyas och växer kraftigt. Målet för staden är att på ett hållbart sätt främja stadsbornas livskvalitet och stadens näringsliv.

Åbokoncernen är den största arbetsgivaren i regionen med cirka 11 000 anställda som arbetar med uppgifter som kräver mångsidig yrkeskunskap.

Åbo har som mål att bli klimatneutralt före 2029.

Sinulle suositellut työpaikat