Skip to main content
test
Avdelningsskötare, allmänmed. avd 3 Jakobstad - Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä

Vi söker
en avdelningsskötare till Österbottens välfärdsområde med placering till en början på allmänmedicinsk avdelning 3 i Jakobstad.

Allmänmedicinska avdelningen 3 i Jakobstad har 19 platser. På avdelningen samarbetar du med mångprofessionell personal. Verksamheten är mångsidig och ger dig ett brett kunnande och möjlighet att utvecklas yrkesmässigt.

Till avdelningsskötarens uppgifter hör närledningen av personalen på avdelningen, ledning och utveckling av verksamheten på enheten, ledning av personalens kompetensutveckling och ekonomisk uppföljning.

Behörighetskrav:
Legitimerad yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvård inom respektive yrke samt lämplig tilläggsutbildning för ledarskapsuppgifter motsvarande 60 studiepoäng.
God förmåga att i tal och skrift använda det andra inhemska språket som inte är den sökandens modersmål.

Den valda bör före tillträdandet av tjänsten inlämna godtagbart läkarutlåtande om hälsotillstånd. Dessutom ska den valda enligt § 48 i lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) ha ett giltigt vaccinationsskydd.

Prövotid tillämpas.

Läs mer

http://www.osterbottensvalfard.fi

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

överskötare Lis-Marie Vikman
tfn 050 594 7559
koordinerande avdelningsskötare
Ulla-Britt Prittinen
tfn 050 560 5633
t.f avdelningsskötare Tarja Mård
tfn 050 421 0361
fornamn.efternamn@ovph.fi

Lär dig mer om oss

Österbottens välfärdsområde

Samkommunen för Österbottens välfärdsområde som består av tretton kommuner i Österbotten tillhandahåller den social- och primärvård samt specialiserade sjukvård som ordnas i regionen.


Adress: Jakobstad, 68600 Pietarsaari
Samkommunen för Österbottens välfärdsområde - Panostamme perehdytykseen Introlla

Sinulle suositellut työpaikat