Skip to main content
test
Avdelningsskötare, mottagningen - Kauniaisten kaupunki

Grankulla är en liten villastad som omges av Esbo. Här är avstånden korta och många av invånarna kallar sin hemstad för en by. Samhörigheten är stark och undersökningar visar att Grankullaborna är mycket nöjda med sin boendemiljö. Grankulla har 10 000 invånare och en levande tvåspråkighet.

Vi söker en avdelningsskötare till en ordinarie befattning till mottagningen inom hälsovårdens öppna sjukvård på Grankulla hälsostation, fr.o.m. 8.8.2022 eller enligt överenskommelse.

Som avdelningsskötare på Grankulla hälsostation är du administrativ chef för 10 personer som arbetar som sjukskötare, psykiatrisk sjukskötare, närvårdare och hälsovårdare på mottagningen. Du ansvarar tillsammans med den ledande överläkaren för tjänstehelheten inom den öppna sjukvården.

Till teamet inom den öppna sjukvården hör utöver skötare och läkare även en fysioterapeut och en socialhandledare. Teamledaren organiserar det dagliga arbetet i teamen bland annat genom att utnyttja verktygen för daglig styrning och på teammöten. Avdelningsskötaren stödjer som närmaste chef teamet och teamledaren samt skapar möjligheter till att utveckla servicen, kundnöjdheten, genomslagskraften och personaltrivseln.

Ditt jobb består till 60 % av chefsuppgifter och administrativt arbete och till 40 % av klientarbete som efter dina egna intressen kan omfatta till exempel hälsogranskning för arbetslösa och närståendevårdare eller klientmottagning inom den öppna sjukvården. E-tjänsterna (bland annat kundportalen Maisa) och distansmottagningarna är en viktig och uppskattad del av klientarbetet. Du arbetar också med klientkontakt och i olika nätverk. Under hösten kommer de små arbetsgrupperna som förbereder verksamheten i Västra Nylands välfärdsområde att vara de mest centrala. Avdelningsskötarna för de andra enheterna på hälsostationen stöder dig i ditt arbete och du samarbetar tätt med dem.

Behörighetskravet är lämplig högskoleexamen. Språkkunskapskravet är goda kunskaper i finska och tillfredsställande kunskaper i svenska.

Erfarenhet av chefsuppgifter, teamarbete och klientdatasystemet Apotti räknas som en merit.

Utöver detta förutsätter vi ett självständigt, aktivt och ansvarskännande arbetssätt, utmärkta interaktions- och samarbetsfärdigheter samt vilja och förmåga att utveckla multiprofessionella och klientorienterade tjänster.

Avdelningsskötaren är medlem i ledningsgruppen för social- och hälsovårdssektorn.

Den uppgiftsrelaterade lönen är 3 273,72 euro/månad och anställningsvillkoren bestäms enligt det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA). Vi erbjuder personalbiljettförmån samt kultur-, motions- och välmåendeförmån (ePassi). Grankulla arbetar för jämställdhet och likabehandling på arbetsplatserna och staden är en rökfri arbetsplats. Den som väljs till befattningen ska före tillträde uppvisa ett godtagbart intyg över sitt hälsotillstånd från Grankulla stads företagshälsovård.

Ansökningstiden går ut 4.7.2022.

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

ledande överläkare Pia Höglund, pia.hoglund@grankulla.fi

Lär dig mer om oss

Grankulla stad, social- och hälsovård, hälsotjänster

Grankulla är en liten och trevlig villastad som omges av Esbo. Här är avstånden korta och många av invånarna kallar sin hemstad för en by. Samhörigheten är stark och undersökningar visar att Grankullaborna är mycket nöjda med sin boendemiljö. Grankulla har 10 000 invånare och en levande tvåspråkighet.

Grankulla stad erbjuder personalbiljettförmån samt kultur-, motions- och välmåendeförmån (ePassi) och staden kan vid behov erbjuda tjänstebostad.

Grankulla är en rökfri arbetsplats. Staden som arbetsgivare stöder jämställdhet och likabehandling.


Adress: Stationsvägen 19, 02700 Kauniainen
Grankulla stad - Savuton työpaikka

Sinulle suositellut työpaikat