Avdelningsskötare, mottagningsverksamhet - Kirkkonummen kunta

Vi söker en avdelningsskötare inom mottagningsverksamheten till Kyrkslätts kommun, hälsovårdstjänsterna inom vård- och omsorgssektorn fr.o.m. 1.12.2020 eller enligt överenskommelse.

Vi söker en person som möjliggör högklassig verksamhet, är lättillgänglig, rättvis och sätter värde på arbetet. Vi värdesätter flexibilitet, goda samarbets- och sociala färdigheter samt organisationsförmåga, ett utvecklande arbetsgrepp, ansvarstagande och förändringsberedskap. Vi värdesätter också goda IT-kunskaper och kunnande i utveckling av elektroniska tjänster. Kännedom om vårdarbete inom primärvården och erfarenhet av chefsuppgifter ses som merit. Lokalkännedom räknas som merit.

Behörighetskrav för tjänsten som avdelningsskötare är legitimerad yrkesutbildad person inom hälsovården med för uppgiften lämplig högskoleexamen inom social- och hälsovården (förordning 426/2005) eller motsvarande examen på institutnivå kompletterad med för uppgiften lämpliga studier i ledning och förvaltning samt tillräcklig arbetserfarenhet. Kravet på språkkunskap är goda muntliga och skriftliga kunskaper i finska samt minst nöjaktiga muntliga färdigheter i svenska.

Lönen och anställningsvillkoren bestäms enligt gällande AKTA. Arbetet sker dagtid. Prövotiden är sex månader. Studie- och arbetsintyg i original visas upp i samband med en eventuell intervju.

Ansökningarna ska i första hand skickas elektroniskt via Kommunrekry på adressen www.kuntarekry.fi senast 29.10.2020 kl. 12.00.

Läs mer

http://www.kyrkslatt.fi

Mer om arbetsgivaren

Avdelningsskötare Merja Kaukua, merja.kaukua@kirkkonummi.fi, tfn 050 5666930 eller tf. avdelningsskötare Johanna Kauppinen, johanna.kauppinen@kirkkonummi.fi, tfn 040 1269816.

Kyrkslätts kommun, VÅRD- OCH OMSORGSSEKTORN, Hälsovårdstjänster, Mottagningsverksamhet
Adress: ., 02400 Kirkkonummi

Kyrkslätt är en tvåspråkig, växande och nyskapande kommun med ca 40 000 invånare i Helsingforsregionen invid goda trafikförbindelser. Kommunen omfattas av HRT:s kollektivtrafik. Omkring 2 300 experter inom olika områden arbetar för kommunen. Kyrkslätts kommun är en rökfri arbetsplats. Bekanta dig med oss på adressen www.kyrkslatt.fi.