Avdelningsskötare, operations- och anestesiavd. - Vaasan sairaanhoitopiiri

Avdelningsskötare, operations- och anestesiavd. - Vaasan sairaanhoitopiiri

Vi söker
en avdelningsskötare till serviceområdet för akutvård, placering till en början vid operations- och anestesiavdelningen.

Behörighetskrav: legitimerad yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården samt lämplig tilläggsutbildning för ledarskapsuppgifter motsvarande 60 sp.
Språkkunskapskrav: god förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken.
(Behörighets- och språkkunskapsstadga: www.vasacentralsjukhus.fi - Rekrytering)

Den valda bör före tillträdandet av tjänsten inlämna godtagbart läkarutlåtande om hälsotillstånd. Dessutom ska den valda enligt § 48 i lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) ha ett giltigt vaccinationsskydd.

Prövotid tillämpas.

Läs mer

http://www.vasacentralsjukhus.fi

Koordinerande avdelningsskötare Terhi Venäläinen
tel. 06 213 5402
Överskötare Saija Seppelin
tel. 040 653 1726
fornamn.efternamn@vshp.fi

Vasa sjukvårdsdistrikt
Adress: Sandviksgatan 2-4, 65130 Vaasa

Vid Vasa centralsjukhus erbjuder vi högklassig specialsjukvård på två språk. Vår medicinska verksamhet ligger på en hög nivå och präglas av ett omfattande kvalitets- och patientsäkerhetsarbete. Vi erbjuder våra 2000 medarbetare en god arbetsplats, där kompetensutveckling och trivsel står i fokus. Välkommen till oss!

Mer om arbetsgivaren