test
Avfallsinspektör - Raaseporin kaupunki

Raseborgs stad söker en avfallsinspektör för fortlöpande tjänsteförhållanden på heltid till Nylands avfallshanteringsmyndighet från och med den 1.4.2022.

Nylands avfallshanteringsmyndighet fungerar som myndighet för 12 kommuner, Askola, Borgnäs, Borgå, Hangö, Högfors, Ingå, Lojo, Lovisa, Raseborg, Sibbo, Sjundeå och Vichtis. Raseborg stad fungerar som ansvarskommun.

Till avfallsinspektörens uppgifter hör bl.a. att behandla ansökningar och göra tjänsteinnehavarbeslut samt t.ex. att följa upp att skyldigheten till separatinsamling av avfall och avfallshanteringsföreskrifterna följs samt behandling av komposteringsanmälningar. Till uppgifterna hör också samarbete med andra myndigheter och med områdets avfallsbolag Rosk n Roll Oy Ab. Uppgifterna preciseras på basen av den valda personens kunnande.

Vi förväntar oss att du har social kompetens, hög integritet, förmåga att ta eget ansvar, färdighet att samarbeta i olika nätverk och att du ser positivt på nytänkande och förändringar.

Behörighetsvillkor är en lämplig högre yrkeshögskole- eller högskoleexamen samt goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska och finska. I tjänsten behövs breda och mångsidiga kunskaper i avfalls- och miljöärenden samt avfallslagstiftningen. Därutöver ses tidigare erfarenhet av myndighetsarbete, bl.a. beredande av tjänsteinnehavarbeslut som fördel. Även erfarenhet av arbete inom avfallshanteringsbranschen ses som fördel.

Placeringsort för tjänsten är enligt överenskommelse Lojo eller Borgå.

Sänd in din ansökan med löneanspråk, lönesättningen enligt TS-avtalet på adressen www.kuntarekry.fi, senast den 31.1.2022 kl. 12.00.

Raseborgs stad är en rökfri arbetsplats.

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Avfallshanteringschef Christine Perjala, tfn. 050 449 3379, anträffbar torsdag 20.1. kl. 13-14 samt fredag 21.1. kl. 13-14.

Lär dig mer om oss

Raaseporin kaupunki, Tekninen toimiala, Jätelautakunta

Raseborgs stad är belägen halvvägs mellan Helsingfors och Åbo, med bra boende, kommunikationer och pendlingsmöjligheter. Staden bildades 2009 av Ekenäs stad, Karis stad och Pojo kommun. Staden har omkring 28 000 invånare, varav 65 procent är svenskspråkiga och 31,5 procent finskspråkiga. Den natursköna skärgården, bruken i Billnäs och Fiskars samt Svartå slott är utmärkande för staden. Här är tryggt att leva och bo. Staden är regionens största arbetsgivare med cirka 1 900 anställda. Staden är en rökfri arbetsplats.


Adress: Raseborgsvägen 37, 10650 Tammisaari
Raseborg stad - Savuton työpaikka

Sinulle suositellut työpaikat