Vaalijalan kuntayhtymä tarjoaa Itä-Suomen alueella monipuolisia kehitysvamma-alan tutkimus- ja kuntoutuspalveluja kaikenikäisille erityistä tukea tarvitseville henkilöille. Kuntayhtymällä on poliklinikat Kuopiossa, Pieksämäellä, Mikkelissä ja Muuramessa. Keskuspaikkana on Pieksämäellä sijaitseva Vaalijalan osaamis- ja tukikeskus. Lääkärin virkoja on kuntayhtymässä seitsemän ja lisäksi käytetään eri erikoisalojen konsultaatiopalveluita. Pohjois-Savon poliklinikalla Kuopiossa suunnitellaan kuntoutusta avohoidon asiakkaille ja tarjotaan tukea kehitysvammaisuuteen liittyvissä erityiskysymyksissä. Työryhmääsi kuuluu psykologi, sosiaalityöntekijä ja tarpeen mukaan puhe-, toiminta- ja fysioterapeutti. Työ on monipuolista ja palkitsevaa. Hae meille moniammatillisen ja ammattitaitoisen tiimin jäseneksi!

Pohjois-Savon poliklinikalla Kuopiossa on haettavana 26.10.2020 klo 15.00 mennessä

AVOPALVELUJEN ERIKOISLÄÄKÄRIN VIRKA

Kelpoisuusehtona virkaan on erikoislääkärin pätevyys. Soveltuvia erikoisaloja ovat lastenneurologia, lastenpsykiatria, yleislääketiede, neurologia ja psykiatria. Kokemus kehitysvamma-alasta katsotaan eduksi. Poliklinikan erikoislääkärinä sinulla on mahdollisuus osallistua kliinisen työn ohessa poliklinikan toiminnan kehittämiseen. Viran vastaanottamisen ajankohta on sovittavissa.

Pätevien hakijoiden puuttuessa huomioidaan määräaikaisesti myös kehitysvamma-alasta kiinnostuneet laillistetut lääkärit. Palkkaus neuvotellaan hakijan pätevyyden, palkkatoivomuksen, muodostuvan työnkuvan sekä lääkärisopimuksen pohjalta. Virka voidaan täyttää myös osa-aikaisesti ja työaikasi on neuvoteltavissa joustavasti.

Ensisijaisesti odotamme hakemuksia osoitteessa https://hrmpublic.services.plat.fi/VaalijalaXVA/?lang=fi
Hakemuksen ja CV:n ilman muita liitteitä voi myös toimittaa osoitteella Vaalijalan kuntayhtymä, Nenonpellontie 40, 76940 Nenonpelto. Kuoreen merkintä: Hakemus/Avopalvelujen erikoislääkäri

Valitun tulee toimittaa Vaalijalan työterveyshuollon tekemä lausunto työhön sopivuudesta virkasuhteen alettua kolmen kuukauden kuluessa sekä voimassa oleva rikosrekisterilain 6 §:n 2 mom:n tarkoittama rikostaustaote. Koeaika on kuusi kuukautta.

Lisätietoja kuntayhtymästä www.vaalijala.fi

Pieksämäki 24.9.2020

Johtava lääkäri

Lisätietoja

https://hrmpublic.services.plat.fi/VaalijalaXVA/?lang=fi
https://www.vaalijala.fi/kuopio_pohjois-savo

Tutustu työnantajaan

Tiedustelut: avopalvelujen ylilääkäri Tiina Hankama puh. 050 3899 350, tiina.hankama@vaalijala.fi tai johtava lääkäri Juhani Keinonen puh. 050 3899 443, juhani.keinonen@vaalijala.fi

Vaalijalan kuntayhtymä
Osoite: Leväsentie 2/Kauppapaikka Herman, 70700 Kuopio

Vaalijalan kuntayhtymä tarjoaa Itä-Suomen alueella monipuolisia kehitysvamma-alan tutkimus- ja kuntoutuspalveluja kaikenikäisille erityistä tukea tarvitseville henkilöille. Kuntayhtymällä on poliklinikat Kuopiossa, Pieksämäellä, Mikkelissä ja Muuramessa. Keskuspaikkana on Pieksämäellä sijaitseva Vaalijalan osaamis- ja tukikeskus.