Avoterveydenhuollon ylilääkäri - Oulun kaupunki

Oulussa kehitetään aktiivisesti avoterveydenhuollon palveluiden saatavuutta, laatua ja hoidon jatkuvuutta. Palvelut toteutetaan modernisti monialaisissa hyvinvointikeskuksissa. Oulun avoterveydenhuollossa on hyvä lääkäritilanne ja haluamme kehittää asemaamme alueen houkuttelevimpana työpaikkana yleis- ja erikoislääkäreille.

Oulun kaupungin hyvinvointipalveluiden terveyspalveluissa on haettavana

AVOTERVEYDENHUOLLON YLILÄÄKÄRIN virka.

Avoterveydenhuollon ylilääkäri johtaa avoterveydenhuollon palvelualuetta ja vastaa hyvinvointikeskuksissa toteutuvien lääkäripalveluiden tuottamisesta ja kehittämisestä, käyttösuunnitelmasta, henkilöstöresursseista, taloudesta, hallinnosta sekä avoterveydenhuollon toiminnan johtamisesta ja kehittämisestä yhteistyössä hyvinvointikeskusten palvelupäälliköiden kanssa.

Ylilääkäri vastaa palvelualueensa palveluiden lääketieteellisestä laadusta. Ylilääkäri toimii esimiehenä hyvinvointikeskusten ja Oulun seudun yhteispäivystyksen apulaisylilääkäreille sekä hallinnolliselle apulaisylilääkärille. Ylilääkäri raportoi terveysjohtajalle.

Viran kelpoisuusvaatimuksena on erikoislääkärin tutkinto tehtävään soveltuvalta erikoisalalta, laaja kokemus terveydenhuollon esimiestehtävistä ja johtamiskokemus terveydenhuollon johtotehtävistä sekä osoitettavissa oleva kokemus tuloksellisesta johtamisesta. Tehtävän hoitaminen edellyttää kykyä johtaa muutos- ja kehittämisprosesseja sekä riittävää kielitaitoa. Eduksi luetaan lääketieteen tohtorin tutkinto ja johtamiskoulutus. Arvostamme hyviä esimies- ja johtamistaitoja, asiakaslähtöiseen palvelujen järjestämiseen ja tuottamiseen liittyvää osaamista sekä hyviä vuorovaikutustaitoja.

Palkkaus määräytyy kunnallisen lääkärien virkaehtosopimuksen 2020-2021, liite1, hinnoittelukohdan L1TK2000 mukaan.

Virkaan valitun tulee ennen viran vastaanottamista esittää hyväksyttävä todistus terveydentilastaan. Kyseessä on tehtävä, jonka osalta työnantaja voi tarvittaessa pyytää nähtäväksi huumausainetestin tulosta henkilövalinnan yhteydessä.

Oulun kaupunki käyttää vakinaisissa tehtävissä kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Tehtävää haetaan ensisijaisesti sähköisellä hakulomakkeella. Mikäli hakemusta ei ole mahdollista jättää sähköisesti, toimitetaan hakemus osoitteeseen Oulun kaupungin kirjaamo, PL 71, 90015 Oulun kaupunki, käyntiosoite Kansankatu 55 A. Hakemuksessa on mainittava tehtäväkohtainen diaarinumero OUKA/9457/2021. Hakemukset on toimitettava 1.10.2021 klo 15.00 mennessä.

Lisätietoja

http://www.ouka.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja tehtävästä antaa terveysjohtaja Jorma Mäkitalo, puh. 040 515 6131 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@ouka.fi.

Lisätietoja

Oulun kaupunki, Hyvinvointipalvelut, Terveyspalvelut

Valovoimainen Oulu - rohkea, reilu, vastuullinen. Oulu on Skandinavian pohjoinen pääkaupunki, jossa yhdistyvät luova ilmapiiri ja huipputeknologia, yrittäjyys ja taitavat tekijät, modernin merikaupungin omaperäinen kulttuuri ja elävä maaseutu. Oulussa on kunnioitettava koulutustarjonta ja Euroopan nuorin väestö sekä kykyä yhdessä rohkeasti rakentaa osaamisesta kansainvälisiä menestystarinoita. Kaikki tämä sopivan suuressa ja hyvinvoivassa kaupungissa, joka tarjoaa erinomaiset eväät onnelliseen elämään. Oulun kaupunki on noin 11 000 henkilön työpaikka.


Osoite: 90100 Oulu

Sinulle suositellut työpaikat