Barnatillsyningsman - Vaasan kaupunki

Barnatillsyningsman - Vaasan kaupunki

Social- och hälsosektorn i Vasa stad söker en barnatillsyningsman till Familjerättsliga servicen.

Obs! Ansökningar som inkommit under tidigare ansökningsomgång beaktas vid valet.

Vasa stad är regionens största arbetsgivare och erbjuder möjligheter för många slags yrkesmänniskor. Som Vasa stads arbetstagare gör du ett betydelsefullt arbete: du är med och gör Vasa till en stad där det är bra för människorna att leva, arbeta och studera.

Vasa, Nordens energihuvudstad, är en unik kombination av modern internationalism, ung entusiasm, innovativ kompetens och lugn och ro. I det internationella Vasa talas 97 olika modersmål Kvarkens skärgård är Finlands enda naturarv på Unescos världsarvslista, havet är en del av vår vardag och där laddar vi våra batterier för vardagen. I Vasa finns över 140 företag inom energisektorn samt över 20 kulturupplevelser inom en radie på en kilometer från torget.

Till det familjerättsliga teamet hör en ledande socialarbetare, en socialhandledare, en socialarbetare och två barnatillsyningsmän/socialarbetare. Den familjerättsliga servicen omfattar faderskapsärenden, avtal om underhåll, vårdnad- och umgängesrätt, adoptionsrådgivning samt utredningar på begäran av domstolen vid vårdnads- och umgängestvister.

Till barnatillsyningsmannens arbetsuppgifter hör faderskapsärenden, underhållsärenden samt ärenden gällande vårdnad av barn och umgängesrätt och fastställande av dessa avtal samt utredningar på begäran av domstolen vid vårdnads- och umgängestvister.

Vi förutsätter att du har erfarenhet av arbete med barn och familjer, god kommunikations- och samarbetsförmåga samt förmåga till självständigt arbete.

Vi värdesätter kännedom om den familjerättsliga servicens innehåll samt speciellt kunskaper i svenska.

Vi erbjuder ett intressant klientarbete i ett erfaret team!

Behörighetsvillkor är behörighet som legitimerad socialarbetare.

Språkkunskapskrav är god förmåga att i tal och skrift använda finska och svenska (språkintyg).

Den uppgiftsbaserade lönen är 3436,57 € / mån.
Prövotid är sex månader.

Den som valts till uppgiften ska innan arbetet börjar visa upp ett läkarutlåtande (T-intyg) over sitt hälsotillstånd samt ett vaccinationsintyg. Och straffregisterutdrag i enlighet med lag 504/2002.

De som kallats till intervju tar med sig examensbetyg och arbetsintyg i original.

Läs mer

http://www.vasa.fi

Mer om arbetsgivaren

Ledande socialarbetare Carola Snellman tfn. 06 325 2247 eller 040 179 3927

Social- och hälsosektorn / Familjerättsliga service
Adress: Vasa, 65100 Vaasa

Närmaste 2000 experter inom social- och hälsobranschen ger stöd i invånarnas vardag från de första stunderna i livet till en god ålderdom. Våra yrkesmänniskor arbetar med Vasabornas hälsa, sociala välbefinnande och trygghet. Då du går till hälsostationen, tandläkaren, behöver stöd med livshanteringen eller exempelvis fysioterapi tar våra experter emot dig. Stöd erbjuds även på hemadressen i form av bland annat hemvård och serviceboende.