Barnatillsyningsman - Vaasan kaupunki

Vasa stad söker en barnatillsyningsman,
Familjerättslig service.

Till det familjerättsliga teamet hör en ledande socialarbetare, en socialhandledare, en socialarbetare och två barnatillsyningsmän/socialarbetare. Den familjerättsliga servicen omfattar faderskapsärenden, avtal om underhåll, vårdnad- och umgängesrätt, adoptionsrådgivning samt utredningar på begäran av domstolen vid vårdnads- och umgängestvister.

Till barnatillsyningsmannens arbetsuppgifter hör faderskapsärenden, underhållsärenden samt ärenden gällande vårdnad av barn och umgängesrätt och fastställande av dessa avtal samt utredningar på begäran av domstolen vid vårdnads- och umgängestvister.

Behörighetsvillkor är behörighet som legitimerad socialarbetare.

Språkkunskapskrav är god förmåga att i tal och skrift använda finska och svenska. (språkintyg)

Vi förutsätter att du har erfarenhet av arbete med barn och familjer, erfarenhet av myndighetsarbete samt god kunskap om gällande lagstiftning inom området. Arbetet förutsätter god kommunikations- och samarbetsförmåga, förmåga till självständigt arbete och förmåga att uttrycka sig väl i skrift.

Vi värdesätter erfarenhet av socialt arbete och speciellt kunskaper i svenska.

Vi erbjuder ett intressant klientarbete i ett erfaret team, med möjlighet att vara med och utveckla den familjerättsliga servicen med utgångspunkt i gällande lagstiftning och klienternas behov. Vi arbetar varje dag utifrån barnens bästa.

Prövotid är sex månader.

Den som valts till uppgiften ska innan arbetet börjar visa upp ett läkarutlåtande (T-intyg) over sitt hälsotillstånd och straffregisterutdrag i enlighet med lag 504/2002.

Intervjuerna hålls vecka 35.
De som kallats till intervju tar med sig examensbetyg och arbetsintyg i original.

Läs mer

http://www.vasa.fi

Mer om arbetsgivaren

Ledande socialarbetare Carola Snellman, tfn. 06 3252247 / 040 1793927 (OBS! anträffbar fr.o.m 3.8.)

Social- och hälsosektorn / Familjerättslig servcie
Adress: Vasa, 65100 Vaasa

Närmaste 2000 experter inom social- och hälsobranschen ger stöd i invånarnas vardag från de första stunderna i livet till en god ålderdom. Våra yrkesmänniskor arbetar med Vasabornas hälsa, sociala välbefinnande och trygghet. Då du går till hälsostationen, tandläkaren, behöver stöd med livshanteringen eller exempelvis fysioterapi tar våra experter emot dig. Stöd erbjuds även på hemadressen i form av bland annat hemvård och serviceboende.