Barnskötare/barnträdgårdslärare - Kaarinan kaupunki

Barnskötare/barnträdgårdslärare till Kuovinkatu/Kesämäki daghem till gruppen Svanarna för tiden 11.2.-28.6.2020. OBS! Vi tar även i beaktande ansökande med möjlighet till kortare vikariat.

Behörighetskrav:

Vi förutsätter behörighet enligt lagen om behörighetsvillkor för yrkesutbildad personal inom socialvården 272/2005 7§. Arbetet förutsätter svenska som modersmål eller motsvarande kunskaper i svenska.

Ifall ingen med behörighet ansökt om vikariatet kan även ansökande utan ovanstående behörighet beaktas.

Lön utbetalas enligt AKTA och stadens bedömning av arbetets svårighetsgrad.

Vi behandlar ansökningar redan under ansökningsperioden och väljer första bästa behöriga till befattningen. Vid flera ansökare hålls intervju vid Kesämäki Daghem.


I Kuovinkatu/Kesämäki fokuserar man på att utveckla smågruppsverksamheten. Verksamheten utgår från barnet, är mångsidig och varierande där leken har en viktig funktion.

Barnens trygghet är viktig i all vår verksamhet och en förutsättning för att bli vald till uppgiften förutsätter att arbetstagaren förbinder sig att trygga barnets personliga integritet och säkerhet. Vi granskar ditt straffregisterutdrag innan arbetsavtalet uppgörs (Lag om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn 504/2002).


Vi erbjuder en arbetsgemenskap som är inspirerande och förhåller sig positivt till utveckling, samt ett bra professionellt stöd.


Kom och jobba i vårt kreativa och framåtsträvande team!


Om du blev intresserad, fyll i en elektronisk ansökan eller ta kontakt direkt med Päivi Kaittila (0503756557).

Vi önskar i första hand elektroniska ansökningar.

Lisätietoja

http://www.kaarina.fi

Tutustu työnantajaan

Kaittila Päivi
Kesämäen päiväkoti
Keskikesäntie 5
paivi.kaittila@kaarina.fi
Jos tarvitset apua sähköisen
hakemuksen jättämiseen, ota
yhteys rekrytointisuunnittelijaan:
Niina Alho
p. 050 314 6197
niina.alho@kaarina.fi

Kaarinan kaupunki, Sivistyspalvelut
Osoite: Keskikesäntie 5, 20780 Kaarina

S:t Karins är med sina knappt 34 000 invånare en livskraftig stad i utveckling i Egentliga Finland. Vi sysselsätter kring 1 800 personer inom olika branscher. Enlig vår senaste enkät gällande välmående i arbetet skulle 77% rekommendera oss som arbetsgivare. Vi erbjuder goda möjligheter till fortbildning och yrkesmässig utveckling. Den bästa platsen för dig.