Barnskötare inom småbarnspedagogik - Kirkkonummen kunta

Svensk småbarnspedagogik i Kyrkslätt ledigförklarar en befattning som ambulerande barnskötare inom småbarnspedagogik i Sjökulla daghem för tiden 1.12.2021-31.7.2022.

Är du en person som tycker att barnens välbefinnande och kultur är viktig och dessutom tycker att barndomen är viktig som sådan och jobbar för det? Då är du den person vi söker.

Du kommer att jobba i en gemenskap där fostrarna från småbarnspedagogik till grundskolans slut har ett nära samarbete för att kunna stöda barnens växande och lärande. Vår verksamhet utgår från barnen och personalens kreativitet, delaktighet, ansvarsfullhet och gemenskap är grundstenar.

Vi förväntar oss att du har åsikter och kunnande angående barns växande och lärande i småbarnspedagogik och förskoleundervisning.

Behörighetskraven bestäms enligt lagen om småbarnspedagogik (L540/2018).
Lönen betalas enligt AKTA.
De som anställs skall uppvisa en godtagbar utredning över sitt hälsotillstånd och straffregisterutdrag inom 30 dagar från anställningen (L504/2002).
Prövotid enligt gällande lagstiftning.

Uppgiften fylls i första hand med kommunens interna sökanden.

Ansökningar med intyg över behörighet och CV eller matrikelutdrag skall lämnas senast 3.11.2021 kl. 12.00 elektroniskt under adressen www.kuntarekry.fi eller per post under adressen Kyrkslätts kommun, Svensk småbarnspedagogik, PB 20, 02401 Kyrkslätt.

Läs mer

http://www.kyrkslatt.fi

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Förfrågningar besvaras av daghemsföreståndare Catrine Nordström tfn 050-310 6908. Förfrågningar per e-post: fornamn.efternamn@kyrkslatt.fi.

Lär dig mer om oss

Serviceområdet för bildning och fritid, Svensk småbarnspedgogik

Kyrkslätt är en tvåspråkig, växande och nyskapande kommun med ca 40 000 invånare i Helsingforsregionen invid goda trafikförbindelser. Kommunen omfattas av HRT:s kollektivtrafik. Omkring 2 300 experter från olika områden arbetar för kommunen. Bildningsväsendets mål, barnets enhetliga lärstig från småbarnspedagogiken till slutet av den grundläggande utbildningen, och vidare till andra stadiets gymnasieutbildning, är en ledande tanke i vårt arbete. Inom bildningsväsendet finns aktivt och innovativt kunnande. Som arbetsgivare erbjuder vi många nya möjligheter och utmaningar. Kyrkslätts kommun är en rökfri arbetsplats. Välkommen med i vår duktiga skara!


Adress: Sjökullavägen 285, 02540 Kylmälä

Sinulle suositellut työpaikat