Barnskötare inom småbarnspedagogik - Loviisan kaupunki

Vi söker till Forsby daghems skiftomsorg en barnskötare inom småbarnspedagogik till en tidsbunden arbetsuppgift för tiden 1.11.2021-31.7.2022.

Forsby daghem har en flexibel och månsidig verksamhet på båda inhemska språken för barn i åldern 1-6 som är i behov av skiftomsorg. Till teamet hör förutom barnskötarna en lärare inom småbarnspedagogik. Forsby daghem erbjuder skiftomsorg under kvällar, nätter och veckoslut, även under helger.

Vi söker en person med starkt kunnande inom småbarnspedagogik som har en barnorienterad syn på arbetet. Vi förväntar oss att du förbinder dig till teamarbete, har god förmåga till växelverkan och flexibilitet. Vi uppskattar också tidigare erfarenhet inom småbarnspedagogiken, ett utvecklande arbetssätt, idérikedom och positiv attityd. Vi förutsätter att du behärskar de båda inhemska språken.

Behörighetskraven grundar sig på lagen om småbarnspedagogik (540/2018). Av sökanden med närvårdarbehörighet förutsätter vi en examen i enlighet med utbildningsprogrammet för vård och fostran av barn och unga.

Den som väljs till uppgiften bör innan arbetsförhållandet inleds förete ett brottsregisterutdrag i enlighet med lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002) samt visa upp ett godtagbart läkarintyg över hälsotillståndet inom 30 dagar från inledandet av arbetsförhållandet.

Veckoarbetstiden är 38,25 timmar och den uppgiftsrelaterade månadslönen är 2135,58 euro. Vi besättandet av uppgiften tillämpas en prövotid på fyra månader.

Om du är intresserad av uppgiften som barnskötare inom småbarnspedagogik skicka in din ansökan senast 28.10.2021 kl. 12 på www.kuntarekry.fi.

Läs mer

http://www.lovisa.fi

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Tilläggsuppgifter ger daghemsföreståndare Sofia Lindstedt, tfn 050 382 7568

Lär dig mer om oss

Forsby daghem

Kom och jobba i Finlands bästa småstad! I Lovisa bor 15 000 aktiva och deltagande invånare. I Lovisa hittar du en havsnära boendeidyll, livskraftiga byar och en fridfull natur. Stadens cirka 1 000 anställda erbjuder människonära och företagsvänlig service på två språk.


Adress: Gamla Viborgsvägen 2, 07700 Koskenkylän saha
Loviisan kaupunki - Savuton työpaikka Loviisan kaupunki - Vastuullinen kesätyönantaja Loviisan kaupunki - UNICEF lapsiystävällinen kunta

Sinulle suositellut työpaikat