test
Barnskötare inom småbarnspedagogik - Loviisan kaupunki

Vi söker en barnskötare inom småbarnspedagogik i ordinarie uppgift från och med 1.2.2022 till Lovisas småbarnspedagogik. Första placeringsstället är i Forsby daghems skiftomsorgsgrupp till 31.7.2022.

Verksamheten är enligt planen för småbarnspedagogik, flexibel och mångsidig. Av sökanden förväntar vi oss god förmåga till växelverkan, ett entusiastiskt och fördomsfritt arbetssätt samt en positiv attityd till bemötande av olika typer av människor. I och med att barnen i skiftomsorgen är både svensk- och finskspråkiga förutsätter vi av sökanden goda kunskaper i svenska och finska.

Behörighetskraven grundar sig på lagen om småbarnspedagogik (540/2018). Av sökanden med närvårdarbehörighet förutsätter vi en examen i enlighet med utbildningsprogrammet för vård och fostran av barn och unga.

Den som väljs till uppgiften bör innan arbetsförhållandet inleds förete ett brottsregisterutdrag i enlighet med lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002) samt visa upp ett godtagbart läkarintyg över hälsotillståndet inom 30 dagar från inledandet av arbetsförhållandet.

Veckoarbetstiden är 38,25 timmar. Den uppgiftsrelaterade månadslönen är 2135,58 euro. Vi besättandet av uppgiften tillämpas en prövotid på fyra månader.

Om du är intresserad av uppgiften som barnskötare inom småbarnspedagogik skicka in din ansökan senast 27.1.2022 kl. 12 på www.kuntarekry.fi.

Läs mer

http://www.lovisa.fi

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Tilläggsuppgifter ger daghemsföreståndare Sofia Lindstedt, tfn 050 382 7568

Lär dig mer om oss

Forsby daghem

Kom och jobba i Finlands bästa småstad! I Lovisa bor 15 000 aktiva och deltagande invånare. I Lovisa hittar du en havsnära boendeidyll, livskraftiga byar och en fridfull natur. Stadens cirka 1 000 anställda erbjuder människonära och företagsvänlig service på två språk.


Adress: Gamla Viborgsvägen 2, 07700 Koskenkylän saha
Loviisan kaupunki - Savuton työpaikka Loviisan kaupunki - Vastuullinen kesätyönantaja Loviisan kaupunki - UNICEF lapsiystävällinen kunta

Sinulle suositellut työpaikat