Skip to main content
test
Barnskötare inom småbarnspedagogik - Kauniaisten kaupunki

Förskolan vid Granhult är en förskola med fyra grupper: Abborrar, Sikar, Gäddor och Flundror. I år har vi 48 barn. Grupperna är två pedagogers grupper. Personalen som jobbar med barnen är 9 till antalat. Förskolan är belägen på elevhemsvägen 23 i samma hus som svenska grundskolans (Granhultskolan) klasser 1-6. Förskolan fungerar som ett daghem med öppethållningstid 7-17.

Daghemmet Grankotten är ett medelstort daghem med tre grupper. Grupperna är: Kottarna (0-3år), Ekorrar (3-4år) och Barren (5-åringar). I år har vi 38 barn. Personalen som jobbar med barnen är 9 till antalet.

Arbetet i erbjuder är en resursbarnskötarvakans. Till uppgiften hör att jobba i båda enheternas alla grupper då de har behov, tex. semester, sjukfrånvaro etc. Båda husens team är erfarna och du får inlärning i arbetsuppgiften. I Grankulla är småbarnspedagogiken väl resurserad, vakansen är ny och utöver den här vakansen har vardera enhet redan en egen resursperson.

Förutom ett intressant och viktigt jobb erbjuder Grankulla följande personalförmåner:
- kunnig och hjälpsam personal
- ePassi Flex
- Gratis simning I Grankulla simhall
- Personalförmåner hos många företag
- Lunchnaturaförmån

Behörighet i enlighet med lagen om småbarnspedagogik (540/2018)

För uppgiften lämplig grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning, grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen eller annan motsvarande examen. T.ex. barnskötare, dagvårdare och närvårdare (kompetensområdet för pedagogisk verksamhet och vård av barn och unga).

Utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.

Den valda ska visa upp ett straffregisterutdrag enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen (770/1993)

Läs mer

https://www.kauniainen.fi/sv/smabarnspedagogik-och-utbildning/enheter-for-smabarnspedago https://www.kauniainen.fi/sv/smabarnspedagogik-och-utbildning/forskoleundervisning/granhults-forskola/gik/kommunal-smabarnspedagogik/daghemmet-grankotten/

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Kristina Gustafsson-Ryynänen Förman för Förskolan vid Granhult och daghemmet Grankotten
+358503771347
kristina.gustafsson@kauniainen.fi

Lär dig mer om oss

Grankulla stad, Sivistystoimi, Varhaiskasvatus

Grankulla är en levnadsglad kommun med kommuninvånaren i centrum


Adress: Elevhemsvägen 23 och Brandkårsvägen 1-3, 02700 Kauniainen
Grankulla stad - Savuton työpaikka

Sinulle suositellut työpaikat