Skip to main content
test
Barnskötare inom småbarnspedagogik - Kirkkonummen kunta

Vi söker tre (3) engagerade barnskötare inom småbarnspedagogik fr.o.m 1.8.2023 till Sjökulla daghem.

Du är en bra teamarbetare. Som barnskötare främjar du barnets omfattande välbefinnande, växande och utveckling i daghemmet i samarbete med din arbetsgemenskap och familjerna. Hos oss får du påverka ditt arbete eftersom vi ger utrymme för aktivitet och nya idéer.
Vi uppskattar din kompetens, erfarenhet och intresse för att utveckla småbarnspedagogik och smågruppaktiviteter, god grupp- och individhandledningsförmåga samt utmärkta arbetsgemenskapsfärdigheter.

Vi erbjuder dig:
- En mångsidig arbetsbild där du har möjlighet att arbeta med din egen person och påverka daghemmets verksamhet
- Smidig och flexibel verksamhetskultur som ständigt utvecklas
- Bra arbetsgemenskap och en kunnig förman
- Omfattande fortbildningsmöjligheter för att utveckla ditt eget kunnande
- Företagshälsovårdstjänster
- Konkurrenskraftig lön (2 241,20 €/mån)

Behörighetskrav för uppgiften som barnskötare är grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning, en lämplig grundexamen inom hälsovård och det sociala området eller någon annan motsvarande lämplig examen där det ingår eller som kompletteras med tillräckligt omfattande examensdelar i vård, fostran och undervisning av barn enligt 28 § i lagen om småbarnspedagogik (540/2018) samt de lämpliga examina som fastställs i statsrådets förordning (753/2018). Dessutom uppfyller sökandena behörighetskraven enligt övergångsbestämmelserna i lagen om småbarnspedagogik (540/2018).

Den som blir vald till befattningen ska visa upp ett straffregisterutdrag inom 30 dagar från delfåendet av beslutet enligt lag om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn 504/2002.

Prövotid enligt gällande lagstiftning.
En intervju till uppgiften ordnas enligt överenskommelse.

Ansökningar skall lämnas senast 27.3.2023 kl. 12.00 elektroniskt under adressen www.kuntarekry.fi (arbetsnyckel 507958) eller per post under adressen Kyrkslätts kommun, Svensk småbarnspedagogik, PB 20, 02401 Kyrkslätt.

Läs mer

https://www.kirkkonummi.fi/sjokulla-daghem-fi

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Förfrågningar besvaras av daghemsföreståndare Catrine Nordström tfn 050-310 6908. Förfrågningar per e-post: fornamn.efternamn@kyrkslatt.fi.

Lär dig mer om oss

Serviceområdet för bildning, Svensk småbarnspedgogik, Sjökulla daghem

Kyrkslätt är en tvåspråkig, växande och nyskapande kommun med över 40 000 invånare i Helsingforsregionen invid goda trafikförbindelser. Kommunen omfattas av HRT:s kollektivtrafik. Omkring 1 700 experter från olika områden arbetar för kommunen.

Bildningsväsendets mål, barnets enhetliga lärstig från småbarnspedagogiken till slutet av den grundläggande utbildningen, och vidare till andra stadiets gymnasieutbildning, är en ledande tanke i vårt arbete. Inom bildningsväsendet finns aktivt och innovativt kunnande. Som arbetsgivare erbjuder vi många nya möjligheter och utmaningar.

Kyrkslätts kommun är en rökfri arbetsplats.

Välkommen med i vår duktiga skara!


Adress: Sjökullavägen 285, 02540 Kylmälä

Sinulle suositellut työpaikat