Skip to main content
test
Barnskötare inom småbarnspedagogik, Fågelsångens daghem - Espoon kaupunki


Vi söker en reservperson till daghemmet Fågelsången och Niperts. Du skulle främst jobba på Fågelsången och vid behov i Niperts. I våra daghem är målsättning att alla, såväl barn som vuxna skall känna sig välkomna till daghemmet och vi arbetar starkt med sociala samspel.

Arbetsplats:
Daghemmet Fågelsången finns i Klappträsk. Här finns skogen, Aurora parken på gångavstånd. Det finns 5 barngrupper med barn i åldern 1-5.

Daghemmet Nipert finns i Niperts med moderna utrymmen och en naturnära miljö. Det finns 3 barngrupper med barn i åldern 1-5.

Arbetstid:
38,25 h i veckan

Avtalsområde: AKTA Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal

Behörighetskrav:

Behörighet i enlighet med lagen om småbarnspedagogik (540/2018)

För uppgiften lämplig grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning, grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen eller annan motsvarande examen. T.ex. barnskötare, dagvårdare och närvårdare (kompetensområdet för pedagogisk verksamhet och vård av barn och unga).

Utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.

Den valda ska visa upp ett straffregisterutdrag enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen (770/1993).

Lagen om smittsamma sjukdomar förpliktar till att utreda risken för tuberkulossmitta hos social- och hälsovårdssektorns anställda och hos dem som arbetar med barn under skolåldern.

Vi värdesätter intresset av att kunna se det enskilda barnets utveckling och anpassar verksamheten enligt det.

På Esbo stad är varje arbetsdag meningsfull. Hos oss kan du vara med och bygga upp samhället på första parkett och underlätta stadsbornas vardag. Vi erbjuder dig goda personalförmåner: vi stöder bland annat lunch, motion och kultur samt arbetsresor; vi kan hjälpa dig att få tag på en hyresbostad. Läs om meningsfullt arbete: https://www.esitteemme.fi/espoonrekry_sv/WebView/

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Ytterligare upplysningar ger: Ledare inom småbarnspedagogik Ann-Sofie Nummelin, ann-sofie2.nummelin@espoo.fi, 046-8771898.

Lär dig mer om oss

Espoon kaupunki, Kasvun ja oppimisen toimiala, Svenska bildningstjänster, Daghem

Vi erbjuder Esbobarnen en trygg vardag och en kvalitativ småbarnspedagogisk verksamhet på svenska i våra daghem och gruppfamiljedaghem. Du som arbetstagare får jobba med intressanta uppgifter i en mångprofessionell arbetsgemenskap. För oss som arbetsgivare är det viktigt att du upplever arbetet meningsfullt och att du har möjlighet att utveckla verksamheten. Vi erbjuder dig möjligheter att mångsidigt utveckla din kompetens.


Adress: Klappstrandsgränden 2, 02940 Espoo
Esbo stad - Savuton työpaikka Esbo stad - Vastuullinen kesätyönantaja

Sinulle suositellut työpaikat