Barnskötare inom småbarnspedagogik, Finno daghem, 3 uppgifter - Espoon kaupunki

Barnskötare inom småbarnspedagogik, Finno daghem, 3 uppgifter - Espoon kaupunki

Beskrivning av jobbet: Finno daghem och förskola har sju barngrupper för barn i åldern 1.5 år och 3 förskolegrupper. Av dessa är fyra grupper smågrupper med plats för barn i behov av stöd.På Finno daghem ser vi det enskilda barnets behov och erbjuder småbarnspedagogik med betoning på barnets egna förutsättningar. Vi strävar efter ett gott samarbete med familjerna så att barnets vardag känns trygg och meningsfull. I verksamheten fokuserar vi på barns lek och utforskande.Vi söker nu barnskötare till 1-3 års grupp, 3-5 års smågrupp och till en förskolegrupp. Arbetet inleds 1.8.2019.
Behörighetskrav: Behörighet i enlighet med lagen om småbarnspedagogik (540/2018)För uppgiften lämplig grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning, grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen eller annan motsvarande examen. T.ex. barnskötare, dagvårdare och närvårdare (kompetensområdet för pedagogisk verksamhet och vård av barn och unga). Utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.
Den som anställs skall visa utdrag ur straffregistret enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen.
Vi värdesätter flexibilitet och positivt bemötande.

Lisätietoja

http://www.esbo.fi/sv-FI/Barndagvard_och_utbildning/Forskoleundervisning/Forskolor/Finno_forskola

Daghemsföreståndare, Gertrud Eriksson 043 826 7682 fornamn.efternamn@esbo.fi Daghemsföreståndare, Susanne Nordling 050 321 7376

Finno daghem
Osoite: Finländarvägen 2-4, 02270 Espoo

Svensk dagvård i Esbo utvecklar systematiskt sin verksamhet för att kunna erbjuda en trygg vardag med hög kvalitet för varje barn i början av barnets livslånga lärande. För en arbetstagare innebär detta intressanta och mångsidiga uppgifter i en dynamisk och mångprofessionell arbetsgemenskap. Svensk dagvård som en del av gemensam organisation med svensk utbildning erbjuder möjligheter för var och en att vara delaktig och utveckla sig själv i en svensk miljö.Esbo stad är en rökfri arbetsplats.

Tutustu työnantajaan