Barnskötare inom småbarnspedagogik, Ivisnäs daghem - Espoon kaupunki

Barnskötare inom småbarnspedagogik, Ivisnäs daghem - Espoon kaupunki

Beskrivning av jobbet: Barnskötare i 3-5 års grupp. Du jobbar i team tillsammans med en lärare inom småbarnspedagogik och en barnskötare. Tillsammans med teamet tar du hand om planering, genomförande, utvärdering och utveckling av verksamheten.
Behörighetskrav: Behörighet i enlighet med lagen om småbarnspedagogik (540/2018)För uppgiften lämplig grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning, grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen eller annan motsvarande examen. T.ex. barnskötare, dagvårdare och närvårdare (kompetensområdet för pedagogisk verksamhet och vård av barn och unga). Utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.
Den som anställs skall visa utdrag ur straffregistret enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen.
Dessutom förutsätter vi bra samarbetsförmåga och flexibilitet.
Vi värdesätter erfarenhet av dylika uppgifter.

Läs mer

https://www.esbo.fi/sv-FI/Utbildning_och_fostran/Smabarnspedagogik/Kommunal_dagvard/Esboviken/Ivisnas_daghem(4052)

Ledare inom småbarnspedagogik Maj-Britt Holm 050 321 7374 Ledande daghemsföreståndare Susanne Nordling 09 816 30620

Ivisnäs daghem
Adress: Ivisnäsvägen 1B, 02260 Espoo

Svensk dagvård i Esbo utvecklar systematiskt sin verksamhet för att kunna erbjuda en trygg vardag med hög kvalitet för varje barn i början av barnets livslånga lärande. För en arbetstagare innebär detta intressanta och mångsidiga uppgifter i en dynamisk och mångprofessionell arbetsgemenskap. Svensk dagvård som en del av gemensam organisation med svensk utbildning erbjuder möjligheter för var och en att vara delaktig och utveckla sig själv i en svensk miljö.Esbo stad är en rökfri arbetsplats.

Mer om arbetsgivaren