Barnskötare inom småbarnspedagogik, Karamalmens daghem och förskola, 2 uppgifter - Espoon kaupunki

Beskrivning av jobbet: Vi söker tv barnskötare inom småbarnspedagogik till Karamalmens daghem och förskola som jobbar på daghemmet.Karamalmens daghem och förskola ligger strax norr om järnvägen mellan Helsingfors och Åbo på gångavstånd från Kera station. I daghemsbyggnaden från 2005 har vi två daghemsgrupper, 1-4 åringar, Tigrar, och 3-5 åringar, Drakar, och i skolan som ligger på andra sidan gården har vi två förskolegrupper Delfiner och Valar.Vi arbetar utgående från Planen för småbarnspedagogik och Läroplanen för förskolan. För oss är språket en viktig del av verksamheten, likaså social- och ekologisk hållbarhet. Vi arbetar också aktivt med att bygga upp verksamheten utgående från barnets delaktighet.
Behörighetskrav: Behörighet i enlighet med lagen om småbarnspedagogik (540/2018)För uppgiften lämplig grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning, grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen eller annan motsvarande examen. T.ex. barnskötare, dagvårdare och närvårdare (kompetensområdet för pedagogisk verksamhet och vård av barn och unga). Utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.
Den som anställs skall visa utdrag ur straffregistret enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen.
Vi värdesätter öppenhet, engagemang och humor.

  • Karamalmens daghem och förskola
  • Jobb
  • esp-3-1408-19
  • 2122,18€ / månad
  • 18.7.2019 - 1.8.2019 15:45
  • SmåbarnspedagogikUndervisning och kulturEsboNyland

Ledare inom småbarnspedago. Pia Herlin-Kiviniitty 046 877 3274

Karamalmens daghem och förskola
Adress: Karaängsvägen 4 och 6, 02610 Espoo

Svensk dagvård i Esbo utvecklar systematiskt sin verksamhet för att kunna erbjuda en trygg vardag med hög kvalitet för varje barn i början av barnets livslånga lärande. För en arbetstagare innebär detta intressanta och mångsidiga uppgifter i en dynamisk och mångprofessionell arbetsgemenskap. Svensk dagvård som en del av gemensam organisation med svensk utbildning erbjuder möjligheter för var och en att vara delaktig och utveckla sig själv i en svensk miljö.Esbo stad är en rökfri arbetsplats.

Mer om arbetsgivaren