Barnskötare inom småbarnspedagogik, Kungsgårds daghem - Espoon kaupunki

Barnskötarens uppgifter i barngrupp. Deltar i planering och utförande av verksamheten tillsammans med övrig personal i teamet.

Arbetsplats: Kungsgårds daghem, Hans Westerlunds väg 6, 02780 Esbo

Arbetstid: 38 timmar 15 minuter / vecka

Avtalsområde: AKTA Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal


Behörighetskrav:

Behörighet i enlighet med lagen om småbarnspedagogik (540/2018)

För uppgiften lämplig grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning, grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen eller annan motsvarande examen. T.ex. barnskötare, dagvårdare och närvårdare (kompetensområdet för pedagogisk verksamhet och vård av barn och unga).

Utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.

Även formellt obehöriga är välkomna att söka arbetet!


Vi förutsätter:

Den valda ska visa upp ett straffregisterutdrag enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen (770/1993).

Lagen om smittsamma sjukdomar förpliktar till att utreda risken för tuberkulossmitta hos social- och hälsovårdssektorns anställda och hos dem som arbetar med barn under skolåldern. https://www.esbo.fi/sv-FI/Jobb_och_foretagsamhet/Esbo_som_arbetsgivare/Personalformaner/Esbo_stads_personalhalsovard(9560)


Vi värdesätter:
Flexibilitet och samarbetsförmåga. Positiv inställning till arbetet med barn.


Kungsgårds daghem har sammanlagt 7 grupper, två förskolegrupper, tre 3-5 års grupper och två 1-3 års grupper. Vi söker nu en barnskötare till en av 3-5 års grupperna. Alla 3-5 års grupper befinner sig i daghemmets huvudbyggnad.
Vår verksamhet bygger på barnens delaktighet och en gemensam värdegrund med barnets välmående i fokus.

Mer om arbetsgivaren

Ytterligare upplysningar ger:
Crista Veijalainen, crista.veijalainen@espoo.fi, 040 6368150
Ulrika Berg-Holsti, ulrika.berg-holsti@espoo.fi, 050 3216397

Esbo stad, Bildningssektorn, Svenska bildningstjänster, Daghem
Adress: Hans Westerlunds väg 6, 02780 Espoo

Esbo är hemstad för ca 290 000 personer. Esbo är Finlands näst största stad och en trivsam bostadsort som lever, växer och utvecklas.

Vi erbjuder våra invånare mångsidiga tjänster, goda trafikförbindelser, välvårdade grön- och friluftsområden, goda utbildningsmöjligheter och mycket annat som behövs för att människor ska må bra.

I Esbo förenas toppkompetens, en variationsrik natur samt trivsamma och trygga bostadsområden. Vi erbjuder en stimulerande arbetsmiljö med utmärkta möjligheter att arbeta och utvecklas.

Vi vill att du ska trivas i Esbo – och kunna utveckla din kompetens bland de främsta i landet.