Barnskötare inom småbarnspedagogik, Kvis daghem - Espoon kaupunki

Barnskötare inom småbarnspedagogik, Kvis daghem - Espoon kaupunki

Beskrivning av jobbet: Vi önskar hitta dig barnskötare/närvårdare med positiv pedagogik/psykologi som grund för ditt förfaringssätt med barnen. Gruppen består av 21 st 3-5-åriga barn.Din uppgift är att i alla barn hitta det positiva, och grunda utvecklingen på det redan tidigareinlärda. Som teammedlem förväntas du samarbeta med många olika människor och på det viset få en bra grund för flexibilitet i verksamheten och förståelse inom teamet och enheten.Kvis daghem är ett 3-grupps daghem beläget i Kvisbacka.

Behörighetskrav: Behörighet i enlighet med lagen om småbarnspedagogik (540/2018)För uppgiften lämplig grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning, grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen eller annan motsvarande examen. T.ex. barnskötare, dagvårdare och närvårdare (kompetensområdet för pedagogisk verksamhet och vård av barn och unga). Utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.

Den som anställs skall visa utdrag ur straffregistret enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen.

Vi värdesätter din tidigare arbetserfarenhet inom småbarnspedagogiken.

Daghemsföreståndare Mia Hillner-Köysüren 046-8773419 mia.hillner-koysuren@espoo.fi

Kvis daghem
Osoite: Kvisgatan 6 A-C, 2210,

Svensk dagvård i Esbo utvecklar systematiskt sin verksamhet för att kunna erbjuda en trygg vardag med hög kvalitet för varje barn i början av barnets livslånga lärande. För en arbetstagare innebär detta intressanta och mångsidiga uppgifter i en dynamisk och mångprofessionell arbetsgemenskap. Svensk dagvård som en del av gemensam organisation med svensk utbildning erbjuder möjligheter för var och en att vara delaktig och utveckla sig själv i en svensk miljö.Esbo stad är en rökfri arbetsplats.

Tutustu työnantajaan