Skip to main content
test
Barnskötare inom småbarnspedagogik, Portängens daghem - Espoon kaupunki

Som en resursbarnskötare arbetar du tillsammans med en lärare och det övriga teamet mot en kvalitativ småbarnspedagogisk vardag. I arbetet ingår planering, förverkligande och utvärdering av den pedagogiska verksamheten. Du kommer att få arbeta med barn som är i behov av stöd.

Vi befinner oss i en trygg och naturnära miljö i Mankans, med flera aktiviteter i vår närmiljö. Vi trivs i skogen och på skidspåret, besöker biblioteker och parker i vår närhet.

Vi arbetar för en uppmuntrande och inspirerande atmosfär och bemöter alla barn jämlikt. Hos oss är barnen en stor del av vår planering och genomförände av verksamheten och vi strävar långt efter barnens delaktighet, genom att lyssna på barnens behov och intressen.

Arbetsplats och adress: Portängens daghem, Portängensvägen 12 02180 Esbo
Arbetstid: 38h 15min / vecka
Jobbet är för en viss tid

Behörighetskrav:
Behörighet i enlighet med lagen om småbarnspedagogik (540/2018)

För uppgiften lämplig grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning, grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen eller annan motsvarande examen. T.ex. barnskötare, dagvårdare och närvårdare (kompetensområdet för pedagogisk verksamhet och vård av barn och unga).

Utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.

Vi förutsätter:
Den valda ska visa upp ett straffregisterutdrag enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen (770/1993).

Lagen om smittsamma sjukdomar förpliktar till att utreda risken för tuberkulossmitta hos social- och hälsovårdssektorns anställda och hos dem som arbetar med barn under skolåldern.

Vi värdesätter: Pålitlighet, flexibilitet samt en positiv attityd.

På Esbo stad är varje arbetsdag meningsfull. Hos oss kan du vara med och bygga upp samhället på första parkett och underlätta stadsbornas vardag. Vi erbjuder dig goda personalförmåner: vi stöder bland annat lunch, motion och kultur samt arbetsresor; vi kan hjälpa dig att få tag på en hyresbostad. Läs om meningsfullt arbete: https://www.esitteemme.fi/espoonrekry_sv/WebView/

Läs mer

https://www.espoo.fi/sv/portangens-daghem

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Ytterligare upplysningar ger: Ledare inom småbarnspedagogik Pamela Valtonen, pamela.valtonen@espoo.fi
tel: 0438271106

Lär dig mer om oss

Espoon kaupunki, Kasvun ja oppimisen toimiala, Svenska bildningstjänster, Daghem

Vi erbjuder Esbobarnen en trygg vardag och en kvalitativ småbarnspedagogisk verksamhet på svenska i våra daghem och gruppfamiljedaghem. Du som arbetstagare får jobba med intressanta uppgifter i en mångprofessionell arbetsgemenskap. För oss som arbetsgivare är det viktigt att du upplever arbetet meningsfullt och att du har möjlighet att utveckla verksamheten. Vi erbjuder dig möjligheter att mångsidigt utveckla din kompetens.


Adress: Portängsvägen 12, 02180 Espoo
Esbo stad - Savuton työpaikka Esbo stad - Vastuullinen kesätyönantaja

Sinulle suositellut työpaikat