Barnskötare inom småbarnspedagogik, reservperson, Askbackens daghem - Espoon kaupunki

Beskrivning av jobbet: Vi söker Dig som vill jobba som barnskötare, reservperson, i Askbackens daghem och Bemböle förskola. Du har en ypperlig möjlighet att vara delaktig i två olika enheter och jobba med varierande arbetsuppgifter i olika åldersgrupper. Enheterna ligger nära Esbo Centrum, men med naturen nära. Askbackens daghem har två barngrupper, 12 platser för 0-3 åringar (Nyckelpigorna) och 21 platser för 3-5 åringar (Pandorna). Bemböle förskola har kommande höst plats för 14 förskolebarn.Vi förutsätter flexibilitet och en positiv inställning till att arbeta i olika barngrupper enligt behov.
Behörighetskrav: Behörighet i enlighet med lagen om småbarnspedagogik (540/2018)För uppgiften lämplig grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning, grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen eller annan motsvarande examen. T.ex. barnskötare, dagvårdare och närvårdare (kompetensområdet för pedagogisk verksamhet och vård av barn och unga). Utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.
Den som anställs skall visa utdrag ur straffregistret enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen.
Vi värdesätter flexibilitet.

  • Askbackens daghem
  • Jobb
  • esp-3-1301-19
  • 2122,18 €/månad
  • 17.7.2019 - 5.8.2019 15:45
  • SmåbarnspedagogikUndervisning och kulturEsboNyland

Daghemsföreståndare Helena Wennström-Suoknuuti 050 347 4654

Askbackens daghem
Adress: Askbacksgränden 8, 02760 Espoo

Svensk dagvård i Esbo utvecklar systematiskt sin verksamhet för att kunna erbjuda en trygg vardag med hög kvalitet för varje barn i början av barnets livslånga lärande. För en arbetstagare innebär detta intressanta och mångsidiga uppgifter i en dynamisk och mångprofessionell arbetsgemenskap. Svensk dagvård som en del av gemensam organisation med svensk utbildning erbjuder möjligheter för var och en att vara delaktig och utveckla sig själv i en svensk miljö.Esbo stad är en rökfri arbetsplats.

Mer om arbetsgivaren