Skip to main content
test

Välkommen att jobba som reservperson i tre olika enheter i Esbovikens område!

Enheterna är på gångavstånd från varandra, du skulle jobba med barn i 1-5 års åldern. Det finns två barngrupper per enhet.

Reservpersonen söks för hela läsåret 2022-2023, men det finns även möjlighet att enligt överenskommelse jobba under en kortare tidsperiod.

Arbetet inleds 1.8.2022.

Ta gärna kontakt ifall du vill veta mer om vår verksamhet eller har andra frågor!

Arbetsplats och adress: Kongsbergs daghem (Loggbranten 2, 02320 Esbo), Skepparbackens daghem (Sjöfarargatan 5, 02320 Esbo) och Klippans daghem (Vågbrottet 5 B, 02320 Esbo).
Arbetstid: 38 h 15 min/vecka
Befattningen är visstids anställning

Behörighet i enlighet med lagen om småbarnspedagogik (540/2018)
För uppgiften lämplig grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning, grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen eller annan motsvarande examen. T.ex. barnskötare, dagvårdare och närvårdare (kompetensområdet för pedagogisk verksamhet och vård av barn och unga).

Utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.

Den valda ska visa upp ett straffregisterutdrag enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen (770/1993).

Lagen om smittsamma sjukdomar förpliktar till att utreda risken för tuberkulossmitta hos social- och hälsovårdssektorns anställda och hos dem som arbetar med barn under skolåldern.

Vi värdesätter din goda samarbetsförmåga samt ditt flexibla arbetssätt.

På Esbo stad är varje arbetsdag meningsfull. Hos oss kan du vara med och bygga upp samhället på första parkett och underlätta stadsbornas vardag. Vi erbjuder dig goda personalförmåner: vi stöder bland annat lunch, motion och kultur samt arbetsresor; vi kan hjälpa dig att få tag på en hyresbostad. Läs om meningsfullt arbete: https://www.esitteemme.fi/espoonrekry_sv/WebView/

Läs mer

https://www.espoo.fi/sv/kongsbergs-daghem

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Ytterligare upplysningar ger ledare inom småbarnspedagogik Juni Lönnfeldt, 043 824 8754, juni.lonnfeldt@esbo.fi

Lär dig mer om oss

Esbo stad, Bildningssektorn, Svenska bildningstjänster, Daghem

Vi erbjuder Esbobarnen en trygg vardag och en kvalitativ småbarnspedagogisk verksamhet på svenska i våra daghem och gruppfamiljedaghem. Du som arbetstagare får jobba med intressanta uppgifter i en mångprofessionell arbetsgemenskap. För oss som arbetsgivare är det viktigt att du upplever arbetet meningsfullt och att du har möjlighet att utveckla verksamheten. Vi erbjuder dig möjligheter att mångsidigt utveckla din kompetens.


Adress: Loggbranten 2, Sjöfarargatan 5 och Vågbrottet 5 B, 02320 Espoo
Esbo stad - Savuton työpaikka Esbo stad - Vastuullinen kesätyönantaja

Sinulle suositellut työpaikat