Skip to main content
test

Beskrivning av jobbet:

Vill du ha ett omväxlande arbete och se flera olika daghem? Då är du rätt person för att söka till områdets barnskötare med 5 olika daghem som ditt arbetsområde.

Vi söker en person som arbetar i fem olika daghem enligt ett på förhand bestämt schema, främst i de grupper som enhetens viceledare arbetar i. Arbetet är omväxlande och lärorikt eftersom du får vara del av olika barngrupper och arbetsteam. Till dina arbetsuppgifter hör att vara en återkommande, pålitlig vuxen i barngruppen och delta i gruppen verksamhet.

I norra Esbo kommer arbetsenheterna att vara Smedsby daghem, Fågelsångens daghem, Portängens daghem, Lagstad daghem och Kungsgårds daghem medan det i de södra delarna handlar om Westends daghem, Vindängens daghem, Kvis daghem, Storängens daghem och Skepparbackens daghem.

Även obehöriga sökande beaktas för eventuellt tidsbundet arbete.

Arbetstid: 38 timmar 15 minuter per vecka
Avtalsområde: AKTA Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal

Jobbet är tillsvidare.

Befattningen kommer att fyllas så snart en lämplig sökande hittats.

Du kan vid behov ställa frågor i förtroende om förhållandena på arbetsplatsen genom att skicka dina frågor till keha.rekrytointi@espoo.fi. Rekryteringstjänsterna utreder saken åt dig utan att avslöja ditt specialbehov för den rekryterande chefen. På så sätt förblir du anonym på samma sätt som de övriga sökande.

Behörighetskrav:

Behörighet i enlighet med lagen om småbarnspedagogik (540/2018)

För uppgiften lämplig grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning, grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen eller annan motsvarande examen. T.ex. barnskötare, dagvårdare och närvårdare (kompetensområdet för pedagogisk verksamhet och vård av barn och unga).

Utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.

Vi förutsätter:

Den valda ska visa upp ett straffregisterutdrag enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen (770/1993).

Lagen om smittsamma sjukdomar förpliktar till att utreda risken för tuberkulossmitta hos social- och hälsovårdssektorns anställda och hos dem som arbetar med barn under skolåldern.

Vi värdesätter: flexibilitet, förmåga att anpassa sig till nya sammanhang och god samarbetsförmåga.

På Esbo stad är varje arbetsdag meningsfull. Hos oss kan du vara med och bygga upp samhället på första parkett och underlätta stadsbornas vardag.

Vi erbjuder dig goda personalförmåner: vi stöder bland annat lunch, motion och kultur samt arbetsresor och vi kan hjälpa dig att få tag på en hyresbostad.

Vi uppskattar personalens yrkesskicklighet och erbjuder fortbildning för att upprätthålla och utveckla den. Du kan delta i gratis kurser i finska som stöder dig i ditt arbete.

Esbo stad värdesätter jämlikhet och mångfald på arbetsplatsen. Vi önskar alla slags jobbsökande: olika bakgrund, åldrar, kön, språk, kulturer och minoritetsgrupper.

Läs om meningsfullt arbete: https://www.esitteemme.fi/espoonrekry_sv/WebView/

Läs mer

https://www.espoo.fi/sv/fostran-och-utbildning/smabarnspedagogik

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Ytterligare upplysningar ger: Ledare inom småbarnspedagogik Elli Nylund 046 877 1777, elli.nylund@espoo.fi och Tove Nummelin-Lång 046 877 3146, tove.nummelin-lang@espoo.fi

Lär dig mer om oss

Esbo stad, Bildningssektorn, Svenska bildningstjänster, Daghem, Finno daghem

Vi erbjuder Esbobarnen en trygg vardag och en kvalitativ småbarnspedagogisk verksamhet på svenska i våra daghem och gruppfamiljedaghem. Du som arbetstagare får jobba med intressanta uppgifter i en mångprofessionell arbetsgemenskap. För oss som arbetsgivare är det viktigt att du upplever arbetet meningsfullt och att du har möjlighet att utveckla verksamheten. Vi erbjuder dig möjligheter att mångsidigt utveckla din kompetens.


Adress: Finländarvägen 4, 02270 Espoo
Esbo stad - Savuton työpaikka Esbo stad - Vastuullinen kesätyönantaja

Sinulle suositellut työpaikat