Skip to main content
test
Barnskötare inom småbarnspedagogik, Vindängens daghem och förskola - Espoon kaupunki

Vi söker en reservperson till Vindängens daghem och förskola!

Som reservperson arbetar du tillsammans med personalen mot en kvalitativ småbarnspedagogisk vardag. Du kommer att arbeta i alla grupper från åldern 1-5 och förskolan enligt behov.

I Vindängens fastighet ingår daghemmet med 4 barngrupper, förskolan och skolan från årskurs 1-6.

Vi ser barnen som unika individer som alla behöver olika saker. Att skapa en atmosfär som respekterar olikheter ser vi därför som en av våra viktigaste uppgifter. Vi ger en målmedveten social träning där vi lägger stor vikt i bemötandet av barn och vuxna. Vi önskar att du är intresserad av barns lärande och utveckling, av att arbeta i team och tillsammans skapa en bra dag för varje enskilt barn.

Arbetsplats och adress: Vindängens daghem och förskola , Vindgränden 8, 02100 Esbo
Arbetstid: 38h 15min /vecka
Jobbet är tillsvidare

Befattningen kommer att fyllas så snart en lämplig sökande hittats.

Behörighetskrav:

Behörighet i enlighet med lagen om småbarnspedagogik (540/2018)

För uppgiften lämplig grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning, grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen eller annan motsvarande examen. T.ex. barnskötare, dagvårdare och närvårdare (kompetensområdet för pedagogisk verksamhet och vård av barn och unga).

Utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.

Den valda ska visa upp ett straffregisterutdrag enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen (770/1993).

Lagen om smittsamma sjukdomar förpliktar till att utreda risken för tuberkulossmitta hos social- och hälsovårdssektorns anställda och hos dem som arbetar med barn under skolåldern.

Vi värdesätter lågaffektivt bemötande och positiv pedagogik.

Befattningen kommer att fyllas så snart en lämplig sökande hittats.

På Esbo stad är varje arbetsdag meningsfull. Hos oss kan du vara med och bygga upp samhället på första parkett och underlätta stadsbornas vardag. Vi erbjuder dig goda personalförmåner: vi stöder bland annat lunch, motion och kultur samt arbetsresor; vi kan hjälpa dig att få tag på en hyresbostad. Läs om meningsfullt arbete: https://www.esitteemme.fi/espoonrekry_sv/WebView/

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Ytterligare upplysningar ger: Ledare inom småbarnspedagogik Ina Ylitervo, e-post: ina.ylitervo@espoo.fi, tel: 040-6366090

Lär dig mer om oss

Esbo stad, Bildningssektorn, Svenska bildningstjänster, Daghem

Vi erbjuder Esbobarnen en trygg vardag och en kvalitativ småbarnspedagogisk verksamhet på svenska i våra daghem och gruppfamiljedaghem. Du som arbetstagare får jobba med intressanta uppgifter i en mångprofessionell arbetsgemenskap. För oss som arbetsgivare är det viktigt att du upplever arbetet meningsfullt och att du har möjlighet att utveckla verksamheten. Vi erbjuder dig möjligheter att mångsidigt utveckla din kompetens.


Adress: Vindgränden 8, 02100 Espoo
Esbo stad - Savuton työpaikka Esbo stad - Vastuullinen kesätyönantaja Esbo stad - Vastuullinen työnantaja

Sinulle suositellut työpaikat