Barnskötare inom småbarnspedagogik - Vaasan kaupunki

Barnskötare inom småbarnspedagogik - Vaasan kaupunki

Vasa stad söker tre barnskötare inom småbarnspedagogik till ordinarie inom den svenska småbarnspedagogiken. En av befattningarna är barnskötare, med arbetsuppgift att vara ambulerande reservperson.
För de ledigförklarade befattningar är första platsen när anställningen börjar: Haga daghem (1), Sundom daghem (2).

Barnskötare inom småbarnspedagogik har hand om en god, högklassig, individuell och trygg vård för barnen. Barnskötaren deltar i planeringen av verksamheten, som utgår från barnets behov, styrkor och intresseområden.

Behörighetskravet är enligt lagen om småbarnpedagogik (540/2018) 28 § (75 § övergångsbestämmelse) behörighet för barnskötares uppgifter inom småbarnspedagogiken.

Språkkunskapskravet är goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska språket.

Vi förutsätter:
- ett aktivt arbetsgrepp samt flexibilitet i föränderliga situationer i vardagen
- goda växelverkans- och samarbetskunskaper som stöd för barnens, arbetsplatsens och familjernas välfärd
- goda nätverkssamarbetskunskaper och vilja att fungera i en social gemenskap
- vilja att utveckla den egna yrkeskunskapen och enhetens verksamhet

Vi erbjuder:
- ett mångsidigt arbete, där man har möjlighet att arbeta med sin personlighet och påverka daghemmets verksamhet
- en bra arbetsgemenskap
- en smidig och fortlöpande verksamhetskultur i utveckling
- goda utbildningsmöjligheter för att utveckla sitt kunnande

Prövotid är sex månader.

Intervjuerna i juni 2019

Den som valts till uppgiften ska innan arbetet börjar visa upp ett läkarutlåtande (T-intyg) over sitt hälsotillstånd och straffregisterutdrag i enlighet med lag 504/2002.

De som kallats till intervju tar med sig examensbetyg och arbetsintyg i original.

Läs mer

http://www.vasa.fi

Haga daghem, daghemsföreståndare Gunilla Strand, tfn. 040 575 2362
Sundom daghem, daghemsföreståndare Anna-Lena Enqvist, tfn. 040 730 5503

Bildningssektorn/Småbarnspedagogik
Adress: Vasa, 65100 Vaasa

Våra yrkesmänniskor inom bildningssektorn finns vid Vasabarnens och –ungdomarnas sida från daghemsgrinden till skolvägens sista vårfest. Tack vare våra experter kan Vasa erbjuda ett stort antal högklassiga kultur- och bibliotekstjänster, motionsglädje och insikter på instituten – för så väl ungdomar som för vuxna.

Mer om arbetsgivaren