Barnskötare inom småbarnspedagogik - Vaasan kaupunki

Vasa stad söker två (2 st.) barnskötare för tiden 3.1.2022-31.7.2023.
Första placeringsplatser när arbetsförhållandet inleds för de befattningar som söks är Rådhusgatans Daghem.

En barnskötare inom småbarnspedagogik sörjer för en god, högklassig, individuell och trygg vård av barn. Som medlem i arbetsteamet deltar barnskötaren inom småbarnspedagogiken i planeringen, utvecklandet, genomförandet och utvärderingen av verksamheten.

Behörighetsvillkor är grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning, en lämplig grundexamen inom hälsovård och det sociala området eller någon annan motsvarande lämplig examen där det ingår eller som kompletterats med tillräckligt omfattande examensdelar i vård, fostran och undervisning av barn. (Lagen om småbarnspedagogik 540/2018 § 28), se även (§75 övergångsbestämmelser som gäller personalen).

Språkkunskapskravet är god förmåga att i tal och skrift använda svenska språket.

Vi förutsätter:
- goda färdigheter i teamarbete och växelverkan
- goda grupphandledningsfärdigheter
- förmåga att stöda genomförandet av pedagogiken i den grundläggande vården

Vi värdesätter:
- ett flexibelt och ansvarsfullt sätt att arbeta
- en öppen inställning till olika och växlande situationer i vardagen
- värdesättande och bemötande av barnet som en unik människa
- kännedom om småbarnspedagogiken

Vi erbjuder:
- en bra arbetsgemenskap
- ett mångsidigt och varierande arbete
- goda utbildningsmöjligheter

Bekanta dig närmare med småbarnspedagogiken i Vasa och läs karriärberättelser: https://www.vaasa.fi/sv/utbildning-och-arbete/arbetsmojligheter/vasa-stads-lediga-arbetsplatser/kom-och-jobba-inom-smabarnspedagogiken-i-vasa/

Prövotid är sex månader.

Den som valts till uppgiften ska innan arbetet börjar visa upp ett läkarutlåtande (T-intyg) över sitt hälsotillstånd och straffregisterutdrag i enlighet med lag 504/2002.

Intervjuerna hålls vecka 44.
De som kallats till intervju tar med sig examensbetyg och arbetsintyg i original.

Lisätietoja

http://www.vasa.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Servicechef Hanna Valkeinen, tfn. 040 192 3786

Lisätietoja

Småbarnspedagogik

Våra yrkesmänniskor inom bildningssektorn finns vid Vasabarnens och –ungdomarnas sida från daghemsgrinden till skolvägens sista vårfest. Tack vare våra experter kan Vasa erbjuda ett stort antal högklassiga kultur- och bibliotekstjänster, motionsglädje och insikter på instituten – för så väl ungdomar som för vuxna.


Osoite: Vasa, 65100 Vaasa
Vaasan kaupunki - Vastuullinen kesätyönantaja

Sinulle suositellut työpaikat