Barnskötare inom småbarnspedagogik, Westends daghem - Espoon kaupunki

Kom och arbeta som vårdansvarig barnskötare på Westends daghem. Du arbetar flexibelt och utgående från behovet i våra barngrupper med barn i olika åldrar från 1-5 år.

Du får använda dina styrkor och ditt kunnande och kan utvecklas i ditt jobb.
På Westends daghem har vi en positiv och trevlig atmosfär med trivsam miljö både för barn och vuxna.

Vi vill erbjuda alla barn en stimulerande och mångsidig inlärningsmiljö.
Vi vill väcka barnets nyfikenhet för lärandet och intresse att prova på nya saker. Glädje och trygghet är grunden.


Arbetsplats: Westends daghem

Arbetstid: 38 timmar 15 minuter/ vecka

Avtalsområde: AKTA Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal


Behörighetskrav:
Behörighet i enlighet med lagen om småbarnspedagogik (540/2018)
För uppgiften lämplig grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning, grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen eller annan motsvarande examen. T.ex. barnskötare, dagvårdare och närvårdare (kompetensområdet för pedagogisk verksamhet och vård av barn och unga).

Utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.


Vi förutsätter:

Den valda ska visa upp ett straffregisterutdrag enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen (770/1993).

Lagen om smittsamma sjukdomar förpliktar till att utreda risken för tuberkulossmitta hos social- och hälsovårdssektorns anställda och hos dem som arbetar med barn under skolåldern. https://www.esbo.fi/sv-FI/Jobb_och_foretagsamhet/Esbo_som_arbetsgivare/Personalformaner/Esbo_stads_personalhalsovard(9560)


Vi värdesätter: Flexibilitet och samarbetsförmåga. Positiv inställning till arbetet med barn.


Vi erbjuder Esbobarnen en trygg vardag och en kvalitativ småbarnspedagogisk verksamhet på svenska i våra daghem och gruppfamiljedaghem. Du som arbetstagare får jobba med intressanta uppgifter i en mångprofessionell arbetsgemenskap. För oss som arbetsgivare är det viktigt att du upplever arbetet meningsfullt och att du har möjlighet att utveckla verksamheten. Vi erbjuder dig möjligheter att mångsidigt utveckla din kompetens.

Mer om arbetsgivaren

Ytterligare upplysningar ger: Ledare inom småbarnspedagogik Sara Hannelius, telefonnummer 046 8773710 eller förnamn.efternamn@esbo.fi

Esbo stad, Bildningssektorn, Svenska bildningstjänster, Daghem
Adress: Hirbölevägen 1, 02160 Espoo

Esbo är hemstad för ca 290 000 personer. Esbo är Finlands näst största stad och en trivsam bostadsort som lever, växer och utvecklas.

Vi erbjuder våra invånare mångsidiga tjänster, goda trafikförbindelser, välvårdade grön- och friluftsområden, goda utbildningsmöjligheter och mycket annat som behövs för att människor ska må bra.

I Esbo förenas toppkompetens, en variationsrik natur samt trivsamma och trygga bostadsområden. Vi erbjuder en stimulerande arbetsmiljö med utmärkta möjligheter att arbeta och utvecklas.

Vi vill att du ska trivas i Esbo – och kunna utveckla din kompetens bland de främsta i landet.

Ett rökfritt Esbo!