Barnskötare inom småbarnspedagogiken, Lagstads daghem och förskola - Espoon kaupunki

Barnskötare inom småbarnspedagogiken, Lagstads daghem och förskola - Espoon kaupunki

Beskrivning av jobbet: Barnskötare i förskolegrupp.Ett mångsidigt arbete ur läroplanens alla infallsvinklar som utförs i ett arbetslag med både en lärare och ytterligare en barnskötare.
Behörighetskrav: Behörighet i enlighet med lagen om småbarnspedagogik (540/2018)För uppgiften lämplig grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning, grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen eller annan motsvarande examen. T.ex. barnskötare, dagvårdare och närvårdare (kompetensområdet för pedagogisk verksamhet och vård av barn och unga). Utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.
Den som anställs skall visa utdrag ur straffregistret enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen.
Dessutom förutsätter vi goda kunskaper om barnets utveckling.
Vi värdesätter samarbetsförmåga, ansvarskänsla och gärna kreativitet.

Daghemsföreståndare Harriet Weurlander 0505252702 harriet.i.weurlander@espoo.fi

Lagstads daghem och förskola
Osoite: Esbogatan 1, 02770 Espoo

Svensk dagvård i Esbo utvecklar systematiskt sin verksamhet för att kunna erbjuda en trygg vardag med hög kvalitet för varje barn i början av barnets livslånga lärande. För en arbetstagare innebär detta intressanta och mångsidiga uppgifter i en dynamisk och mångprofessionell arbetsgemenskap. Svensk dagvård som en del av gemensam organisation med svensk utbildning erbjuder möjligheter för var och en att vara delaktig och utveckla sig själv i en svensk miljö.Esbo stad är en rökfri arbetsplats.

Tutustu työnantajaan