Skip to main content
test
Barnskötare inom småbarnspedagogiken - Lohjan kaupunki

Hej, du som ska bli barnskötare inom småbarnspedagogiken eller redan är en erfaren veteran på området!

Är du intresserad av ett barnorienterat arbete tillsammans med det övriga teamet på svenska? Nu har du en möjlighet att mångsidigt se och uppleva svenskspråkig småbarnspedagogik i Lojo i en visstidsbefattning som resursperson för en barnskötare 15.8.2022- 31.5.2023. Som resursperson för en barnskötare i småbarnspedagogik arbetar du vid de svenskspråkiga enheterna i Lojo, Solbrinkens daghem i Lojo centrum och Daghemmet Petter i Virkby.

Hos oss tas varje barn emot som en individ. De vuxna som arbetar med barnet är trygga, de skapar konsekventa gränser och erbjuder famn och tröst för dem som behöver det. En stressfri miljö och barnets egen takt utgör grunden för vardagen inom småbarnspedagogiken.

Om arbetet som resursperson för en barnskötare låter intressant, tveka inte att kontakta oss!

Vi önskar av dig ett sensitivt och varmt bemötande när du arbetar med barn, god samspelsförmåga och förmåga att arbeta i föränderliga förhållanden i samarbete med daghemmets personal och familjer. Vi värdesätter din erfarenhet av och/eller intresse för småbarnspedagogik. Vi förväntar oss att de sökande har tillräckliga kunskaper i svenska.

Behörighet för befattningen ger en lämplig grundexamen i social- och hälsovårdsbranschen eller någon annan motsvarande examen (intyg över registrering i Valvira):
- närvårdarexamen enligt utbildningsprogrammet för vård och fostran av barn och unga
- barnledare (grundexamen i barn- och familjearbete)
- lämplig yrkesinriktad examen på skolnivå inom social- och hälsovårdsbranschen som har avlagts enligt bestämmelser som gällde innan lagen trädde i kraft (1.8.2005) eller en examen som med stöd av övergångsbestämmelserna i förordningen om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad personal inom socialvården (804/1992) gett behörighet för uppgifter som avses i 5 § i förordningen
- barnskötare
- dagvårdare

Om befattningen inte kan tillsätts med en person som uppfyller behörighetsvillkoren, kan till befattningen för en viss tid åt gången väljas en person som har tillräckliga förutsättningar och den kompetens som befattningen förutsätter för att sköta arbetet.

Grundlön är 2231,90, €/mån., enligt AKTA. I befattningen iakttas en prövotid som är hälften av anställningens längd. Dessutom ska ett straffregisterutdrag enligt lagen (504/ 2002) visas upp.

Intervjuerna hålls genast efter att ansökningstiden har gått ut.

Mer information ges av:
Annette Stelmacher, tfn 044 374 5110, annette.stelmacher@lohja.fi

Lojo är en rökfri stad.

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Vi ber att sökande i fösta hand lämnar in en elektronisk ansökan på adressen www.kuntarekry.fi inom utsatt tid. Du kan också lämna in en skriftlig ansökan senast 15.7.2022 kl. 15.00 till adressen: Lojo stad/Lojo rekrytering, PB 71, 08101 Lojo. Skriftliga ansökningar återsänds inte. Märk kuvertet LOH-09-264-22.

Lär dig mer om oss

Lojo stad, Solbrinkens daghem och Daghemmet Petter
Adress: Kyrkogatan 6, 08100 Lohja
Lohjan kaupunki - Savuton työpaikka Lohjan kaupunki - UNICEF lapsiystävällinen kunta

Sinulle suositellut työpaikat