Barnskötare inom småbarnspedagogiken, Vindängens daghem och förskola - Espoon kaupunki

Beskrivning av jobbet: Vindängens daghem och förskola ligger centralt beläget nära Västerleden och på gångavstånd från Metrostationen i Hagalund. I samma fastighet har vi också skolan med klasserna 1-6. Daghemmet består av 4 grupper med småbarnspedagogik och 2 grupper i förskolan.Vi ger barnen en mångsidig verksamhet som är tillåtande, inspirerande och tar barnets delaktighet i beaktan. Från planen för småbarnspedagogik vill vi speciellt lyfta fram de sociala färdigheterna samt jämlikhet, där alla barns behov tillgodoses. Bemötande av barnet, vårdnadshavarna samt personalen sinsemellan är viktigt i vårt arbete. Målet är att ge barnen en trygg, målinriktad och lärorik småbarnspedagogik som de med glädje kommer till.
Behörighetskrav: Behörighet i enlighet med lagen om småbarnspedagogik (540/2018)För uppgiften lämplig grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning, grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen eller annan motsvarande examen. T.ex. barnskötare, dagvårdare och närvårdare (kompetensområdet för pedagogisk verksamhet och vård av barn och unga). Utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.
Den som anställs skall visa utdrag ur straffregistret enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen.

Ledare inom småbarnspedagogik Annika Anttinen 046-8771910 förnamn.efternamn@espoo.fi

Vindängens daghem och förskola
Osoite: Vindgränden 8, 02100 Espoo

Svensk dagvård i Esbo utvecklar systematiskt sin verksamhet för att kunna erbjuda en trygg vardag med hög kvalitet för varje barn i början av barnets livslånga lärande. För en arbetstagare innebär detta intressanta och mångsidiga uppgifter i en dynamisk och mångprofessionell arbetsgemenskap. Svensk dagvård som en del av gemensam organisation med svensk utbildning erbjuder möjligheter för var och en att vara delaktig och utveckla sig själv i en svensk miljö.Esbo stad är en rökfri arbetsplats.

Tutustu työnantajaan