Barnskötare inomsmåbarnspedagogiken, Lagstads förskola - Espoon kaupunki

Barnskötare inomsmåbarnspedagogiken, Lagstads förskola - Espoon kaupunki

Beskrivning av jobbet: Barnskötare i förskolegrupp.Mångsidig verksamhet i ett trevligt arbetsteam.Möjlighet att använda sig av alla sina styrkor för att berika barnens vardag.Även personer som inte har formell behörighet är välkomna att söka jobbet.
Behörighetskrav: Behörighet i enlighet med lagen om småbarnspedagogik (540/2018)För uppgiften lämplig grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning, grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen eller annan motsvarande examen. T.ex. barnskötare, dagvårdare och närvårdare (kompetensområdet för pedagogisk verksamhet och vård av barn och unga). Utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.
Den som anställs skall visa utdrag ur straffregistret enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen.
Dessutom förutsätter vi god kunskap om barnets utveckling och samarbetsvilja.
Vi värdesätter en positiv grundsyn på barn i förskoleåldern och vilja att jobba för barnens bästa.En stor fördel om du är flexibel och ansvarsfull.

Daghemsföreståndare Harriet Weurlander 050-5252702 harriet.i.weurlander@espoo.fi

Lagstads förskola
Osoite: Esbogatan 7, 02770 Espoo

Svensk dagvård i Esbo utvecklar systematiskt sin verksamhet för att kunna erbjuda en trygg vardag med hög kvalitet för varje barn i början av barnets livslånga lärande. För en arbetstagare innebär detta intressanta och mångsidiga uppgifter i en dynamisk och mångprofessionell arbetsgemenskap. Svensk dagvård som en del av gemensam organisation med svensk utbildning erbjuder möjligheter för var och en att vara delaktig och utveckla sig själv i en svensk miljö.Esbo stad är en rökfri arbetsplats.

Tutustu työnantajaan