Barnskötare, kortjobb inom skiftesvård - Siuntion kunta

Daghemmet Lilla-Alexis söker personer som är intresserad av att jobba korta vikariat inom småbarnspedagogikens skiftesvård. Behovet av vikarier är främst under kvällar och nätter, men också under dagstid på veckoslut.

Daghemmet Lilla-Alexis finns i samma byggnad som det finskspråkiga daghemmet Jukola på Sjundeå station och skiftesvård ordnas i samma grupp för svensk- och finskspråkiga barn. Under skiftesvården är 1-3 barn i åldern 1-5 år på plats.

För tillfället söker vi personer som kan jobba korta vikariat fram till årsskiftet, men det är sannolikt att behovet av vikarier fortsätter under våren.

Vi önskar att du har för uppgiften lämplig grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning, grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen eller annan motsvarande examen, t.ex. barnskötare, dagvårdare, närvårdare.
Vi tar också i beaktande ansökningar från personer med erfarenhet av att jobba med barn eller studeranden inom området.

Den valda ska före anställningens början visa upp ett straffregisterutdrag enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen (770/1993).

Lämna in din ansökan via Kuntarekry.

Läs mer

https://www.siuntio.fi/meille_toihin

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Nina Isometsä, nina.isometsa@siuntio.fi, 044 386 1043

Lär dig mer om oss

Sjundeå kommun, Sivistysosasto, Varhaiskasvatus, Lilla-Alexis daghem

Sjundeå är en tvåspråkig kommun i västra Nyland som betonar ett lätt liv och boende i vardagen. Läge i närheten av huvudstadsregionen och smidiga trafikförbindelser gör Sjundeå till en utmärkt arbets- och bostadsort alldeles bredvid metropolområdet som en del av HRT-området. Som en nyskapande kommun bygger vi som bäst ett nytt bildnings- och välfärdscampus. Välkommen att bli en del av vår sammanflätade och dynamiska organisation, där alla jobbar för kommuninvånarnas väl!


Adress: Aleksis Kivi vägen 1, 02580 Siuntio

Sinulle suositellut työpaikat