test
Barnskötare, öppen småbarnspedagogik - Sipoon kunta

Vill du vara med och utveckla småbarnspedagogiken i en varmhjärtad och omtänksam kommun? Utvecklingsarbetet inom småbarnspedagogiken i Sibbo är smidigt, långsiktigt och övergripande, och vår verksamhetskultur inspirerar barnen till lek och rörelse. Närheten till naturen och tvåspråkigheten är våra styrkor. Vi satsar på personalens och ledningens kunnande samt på välbefinnande och ett arbetssätt som beaktar barnets bästa.

Tjänster för småbarnspedagogik i Sibbo kommun söker nu en BARNSKÖTARE INOM SMÅBARNSPEDAGOGIK för tiden 1.1. - 31.12.2022 till öppen småbarnspedagogik. I början av arbetsförhållandet är placeringsplatsen i Söderkulla. Arbetstiden är 25 timmar i veckan.

Den öppna småbarnspedagogiken i Sibbo kommun är en tvåspråkig verksamhet, som genom ett mångsidigt utbud vill svara på de olika behov som familjer som vårdar sina barn hemma har. I verksamheten betonas en verksamhetskultur som värdesätter barn och gör barnen delaktiga, olika färdigheter att fungera i grupp och mångsidig verksamhet.

Barnskötaren inom småbarnspedagogiken leder tillsammans med teamet våra tvåspråkiga klubbar inom den öppna småbarnspedagogiken. Våra enheter är byastugan i Tasby i Söderkulla och Villa Solåker i Nickby. Den öppna småbarnspedagogiken följer Sibbo kommuns plan för småbarnspedagogik.

Vi förutsätter goda kunskaper i båda inhemska språk. När du arbetar hos oss får du en mångsidig och utvecklingsinriktad arbetsmiljö där du kan påverka såväl ditt eget arbete som den öppna småbarnspedagogiken i Sibbo kommun.

Behörighetskravet för befattningen är behörighet i enlighet med lagen om småbarnspedagogik (540/2018), dock så att ikraftträdande av 74 § och 75 § samt övergångsbestämmelser tas i beaktande. Om sökande som uppfyller behörighetskraven saknas, beaktas även sökande som studerar inom branschen eller har lämplig arbetserfarenhet.

Lönen och villkoren för anställningsförhållandet bestäms enligt UKTA. Den uppgiftsrelaterade lönen för en heltids befattning (38,25 h/vecka) är 2302,04 euro + eventuella tillägg. Prövotiden tillämpas. Den person som väljs, bör visa upp ett straffregisterutdrag enligt lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002) samt ett godtagbart utlåtande över sitt hälsotillstånd.

Ansökningarna ska lämnas in senast 9.12.2021 kl. 16 via nedanstående länk eller på adressen www.sipoo.fi/sv/rekry. Studie- och arbetsintyg i original ska visas upp vid en eventuell intervju.

Läs mer

https://www.sipoo.fi/sv/tjanst/oppen-smabarnspedagogik/
https://www.facebook.com/Sipoon-Varhaiskasvatus-Småbarnspedagogik-i-Sibbo-1674097542854481/

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Mer information ger daghemsföreståndare Heidi Innala 040 544 7293 eller heidi.innala(at)sibbo.fi.

Lär dig mer om oss

Bildningsavdelningen, Tjänster för småbarnspedagogik

I Sibbo finns det ypperliga möjligheter till arbete och boende. Det starkt växande Sibbo erbjuder sin personal en intressant och mångsidig arbetsmiljö. Vi satsar på fungerande arbetsmetoder, högklassiga tjänster samt på att engagera och öka välbefinnandet för såväl kommuninvånarna som hela personalen. Kommunen har cirka 1 200 personer i sin tjänst. Kom och jobba med oss!


Adress: Tasbyvägen 22, 01150 Söderkulla
Sibbo kommun - Savuton työpaikka Sibbo kommun - Vastuullinen kesätyönantaja

Sinulle suositellut työpaikat