Barnskötare - poolbefattning - Kruunupyyn kunta

Vi söker en BARNSKÖTARE som poolvikarie i Nedervetilområdet. Poolvikarien ska fungera som korttidsvikarie i första hand i enheterna i Nedervetil och Jeussen området. Anställningen är tillsvidare från 1.8.2019 med fyra månaders prövotid. Arbetstiden är 29h06 min/vecka (75%).

Behörighet enligt L 540/2018. Lön och övriga anställningsvillkor bestäms enligt det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet, AKTA. Kommunen är tvåspråkig, med förvaltningsspråk svenska. Enligt kommunens språkstadga krävs tillräcklig förmåga att i tal använda det svenska och det finska språket.

Vi söker dig som vill ha ett omväxlande arbete och är flexibel, strukturerad och ansvarstagande. Vi förutsätter att du är samarbetsvillig och har god förmåga att anpassa dig till olika arbetsteam i flera enheter.

Sökande bör bereda sig på intervju, preliminärt 27-28.5.2019. Till intervjutillfället önskas kopior av betyg och intyg. Den som väljs bör inom en månad uppvisa godtagbart hälsointyg samt straffregisterutdrag enligt L 504/2002 för att valet skall vinna laga kraft.

Chef för småbarnspedagogik och förskola Carina Ahlström tfn 050 3045021 carina.ahlstrom@kronoby.fi
Ledare för småbarnspedagogik och förskola Yvonne Rönnqvist tfn 050 9130853 yvonne.ronnqvist@kronoby.fi

Kronoby kommun
Osoite: Säbråvägen 2, 68500 Kruunupyy

Kronoby är en tvåspråkig kommun i Österbotten med svenska som förvaltningsspråk. Kommunen bildades år 1969 genom sammanslagning av Kronoby, Nedervetil och Terjärv kommuner. Kommunen har ett centralt läge mellan städerna Karleby och Jakobstad.

Tutustu työnantajaan