Skip to main content
test
Befattning som yrkesman - Kaskisten kaupunki

Befattning som yrkesman

I Finlands minsta kan du vara STÖRST!
Har du alltid velat visa din begåvning och ditt kunnande?
Har du alltid velat arbeta självständigt?
Har du alltid velat ha ett mångsidigt jobb, där arbetsuppgifterna är varierande och du får möta olika utmaningar?

Ifall du svarade ja, då söker Kaskö stads tekniska avdelning just dig! Kaskö stad är en liten och effektiv organisation, där den enskilda arbetstagaren har en stor inverkan på hela arbetsgemenskapen. Därför värdesätter vi våra arbetstagare och vill erbjuda en arbetsomgivning och arbetsuppgifter, där du kan utveckla ditt kunnande och dra nytta av de kunskaper du har.

Finlands minsta stad söker en yrkesman. Befattningen inleds 1.9.2022 eller enligt överenskommelse. Arbetsuppgifterna är breda och varierande, se mera uppgifter om arbetsplatsen och sök redan idag!

Behörighetskrav är lämplig yrkesutbildning (fastighetsskötare, husbyggare, utbildning i el- eller VVS-branschen) samt tillräcklig arbetserfarenhet. Dessutom förutsätts tillräckliga kunskaper i finska eller svenska.
Arbetsuppgifterna innefattar:
- snöarbeten och förebyggande av halka på stadens gatuområden
- skötsel av grönområden
- underhållssarbeten av vattentjänster
- underhållsarbeten och skötsel av fastigheter
- dejourering av fastighetsområden, vattenverkets områden samt uteområden

Uppgiften förutsätter bla. följande egenskaper:
- yrkesutbildning (fastighetsskötare, husbyggare, el- eller VVS)
- tillräckliga kunskaper i finska eller svenska
- B-körkort
- gällande tillståndskort bör följande vara i kraft; arbetssäkerhet, heta arbeten, elarbetssäkerhet samt vattenarbeten (avgiftsfri skolning för kort som krävs)
- bra inställning och initiativförmåga

Anställningsvillkor och lön enligt TS (5 01 04 01 8), uppgiftsrelaterad lön är 2 148, 13 € / mån, prövotid 6 mån. Sökanden har möjlighet att framföra löneanspråk. Innan befattningen emottages bör den valda uppvisa godtagbart hälsointyg samt brottsregisterutdrag.

Ansökan: via Kuntarekry eller info@kaskinen.fi senast 12.8.2022 kl 15.00.


Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Tilläggsuppgifter av vikarierande byggnadsingenjör Reijo Metso, tel. 040-7018 252, förnamn.efternamn@kaskinen.fi

Lär dig mer om oss

Kaskisten kaupunki

Kaskö stad


Adress: Rådhusgatan 34, 64260 Kaskinen

Sinulle suositellut työpaikat