biblioteksfunktionär - Kirkkonummen kunta

biblioteksfunktionär - Kirkkonummen kunta

EN BEFATTNING SOM BIBLIOTEKSFUNKTIONÄR
Vi söker en biblioteksfunktionär för barn- och ungdomsbiblioteksarbete på svenska. Till uppgifterna hör att betjäna kunder samt att hålla sagotimmar och bokprat. Regelbundet kvälls- och lördagsarbete ingår.
Det mest centrala i det här jobbet är att du tycker om att jobba med barn och unga och att du har ett brinnande intresse för barn- och ungdomslitteratur. Vi uppskattar ett pedagogiskt handlag och ett lekfullt grepp i ditt arbete med barn och unga. God samarbetsförmåga och ett öppet sinne för dialog är förutsättningar för att kunna sköta det här jobbet framgångsrikt.
Du kommer att jobba inom ett tvärprofessionellt team på barn- och ungdomsavdelningen i Kyrkslätts nya huvudbibliotek som blir färdigt under våren 2020. I arbetsteamet ingår förutom bibliotekspersonal också personal från den öppna småbarnspedagogiken och kommunens ungdomsledare. I det här teamet har du alla förutsättningar att arbeta kreativt och utveckla nya arbetssätt och –former i samarbete med dina kolleger i en ny och spännande arbetsmiljö.

Behörighetsvillkor är institutexamen eller yrkesinriktad grundexamen, i vilken ingår eller utöver vilken har slutförts minst 35 studiepoäng ämnesstudier eller yrkesinriktade studier inom området för biblioteks- och informationstjänster. Om du inte har den formella behörigheten för en biblioteksfunktionär, kan vi erbjuda ett läroavtal.

Kyrkslätt är en tvåspråkig kommun med finska som majoritetsspråk.

Prövotiden är sex månader. Lön utgår enligt AKTA.

Ansökningar lämnas elektroniskt under adressen www.kuntarekry.fi senast 1.4.2019 kl. 12:00

Ytterligare information ger informatiker Pia Rahikainen, pia.rahikainen(at)kyrkslatt.fi, tfn 040 126 9696 och biblioteksdirektör Margareta Kull-Poutanen, margareta.kull-poutanen(at)kyrkslatt.fi, tfn 050-577 4799.

Kirkkonummen kunta, SIVISTYS- JA VAPAA-AIKAPALVELUJEN TOIMIALA, Vapaa-aikapalvelut, Kirjastotoimi
Osoite: ., Kyrkslätt

Kyrkslätt är en tvåspråkig, växande och nyskapande kommun med ca 40 000 invånare i Helsingforsregionen invid goda trafikförbindelser. Kommunen omfattas av HRT:s kollektivtrafik. Omkring 2 300 experter från olika områden arbetar för kommunen. Kyrkslätt är en rökfri arbetsplats. Läs om oss www.kyrkslatt.fi

Tutustu työnantajaan