Biblioteksfunktionär - Vaasan kaupunki

Vi söker till Vasa stadsbibliotek en biblioteksfunktionär för ett arbetsförhållande som gäller tills vidare med början 1.9.2021 eller enligt överenskommelse.

Biblioteksfunktionärens huvudsakliga arbetsplats i början av anställningsförhållandet är huvudbibliotekets Nyhetsområde. Biblioteksfunktionären har också regelbundna arbetsturer i huvudbibliotekets Info. Personalen vid Vasa stadsbibliotek cirkulerar, så därför arbetar man också vid andra verksamhetsenheter enligt behov.

Biblioteksfunktionärens huvudsakliga uppgifter är: kundbetjäning, skötsel av tidnings- och tidskriftssamlingarna, uppgifter som gäller att ordna material och sätta det på hyllor, rekommendera material och presentera det på webben samt upprätthålla och marknadsföra tidningsdatabaser.

I uppgifterna ingår också att ordna evenemang och utställningar på Nyhetsområdet och i huvudbibliotekets entréhall, dvs. Kunskapstorget, öka synligheten för Nyhetsområdet samt utveckla det till en plats där man hittar den nyaste kunskapen.
I uppgiften ingår också bibliotekets kommunikation i de sociala medierna och att ta i bruk nya kanaler i de sociala medierna.

Behörighetsvillkor är en lämplig examen, och dessutom ska den sökande ha utbildning på och/eller erfarenhet av bibliotekssektorn.

Språkkunskapskravet är god förmåga att i tal och skrift använda båda inhemska språken (språkintyg), dessutom krävs förmåga till kundbetjäningsengelska.

Skötseln av uppgiften förutsätter ett innovativt och stadigt utvecklingsgrepp, initiativtagande, god samarbetsförmåga och social förmåga, team- och kundbetjäningsfärdigheter samt informationstekniskt kunnande.

Arbetet är tvåskiftsarbete som regelbundet innefattar kvällsskift. Arbetstiden är 36,25 h/vecka.

Prövotid är sex månader.

Den som valts till uppgiften ska innan arbetet börjar visa upp ett läkarutlåtande (T-intyg) över sitt hälsotillstånd.

De som kallats till intervju tar med sig examensbetyg och arbetsintyg i original.

Läs mer

http://www.vasa.fi

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Servicechef Anna Pakka, tfn. 040 182 4289 eller anna.pakka(at)vaasa.fi
Kultur- och biblioteksdirektör Marita Ahola, tfn. 06 325 3520 eller marita.ahola(at)vaasa.fi

Lär dig mer om oss

Bildningssektorn / Bibliotekstjänster

Våra yrkesmänniskor inom bildningssektorn finns vid Vasabarnens och –ungdomarnas sida från daghemsgrinden till skolvägens sista vårfest. Tack vare våra experter kan Vasa erbjuda ett stort antal högklassiga kultur- och bibliotekstjänster, motionsglädje och insikter på instituten – för så väl ungdomar som för vuxna.


Adress: Vasa, 65100 Vaasa
Vasa stad - Vastuullinen kesätyönantaja

Sinulle suositellut työpaikat