Bildningschef - Kruunupyyn kunta

Vi söker en mål- och utvecklingsinriktad, innovativ ledare med god samarbetsförmåga och goda insikter i hela bildningssektorn. Du behöver ha förtrogenhet med förvaltning och ekonomi samt god förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska.
Bildningschefen hör till kommunens ledningsgrupp och är sektorchef inom skola och småbarnspedagogik och leder verksamheten inom den fria bildningen, biblioteket och idrotts-, ungdoms- och kultursektorn. Bildningschefen ansvarar för beredning och föredragning av ärenden som handläggs av bildnings- och fritidsnämnden samt uppföljning av budget för bildningssektorn.
Bildningschefen skall ha lämplig högre högskoleexamen.

Läs mer

http://www.kronoby.fi

Mer om arbetsgivaren

tf. kommundirektör Ulf Stenman på telefon 0503276574 eller ulf.stenman@kronoby.fi.

Kronoby kommun
Adress: Säbråvägen 2, 68500 Kruunupyy

Kronoby kommun är en tvåspråkig kommun i Österbotten med svenska som förvaltningsspråk. Kommunen bildades år 1969 genom sammanslagning av Kronoby, Nedervetil och Terjärv kommuner. Kommunen har ett centralt läge mellan städerna Karleby och Jakobstad.