Bioanalytiker/laboratorieskötare, vikariat - Paraisten kaupunki

Bioanalytiker/laboratorieskötare, vikariat - Paraisten kaupunki

Pargas stads hälsovårdsenhet ledigförklarar på nytt ett moderskapsvikariat som BIOANALYTIKER/LABORATORIESKÖTARE på Pargas hälsovårdscentral för tiden 16.12.2019 - 02.10.2020 (möjligen fortsättning) eller enligt överenskommelse

Laboratorie- verksamheten i Pargas är mångsidig. Förutom provtagning analyserar vi prover, gör EKG och Spirometri mätningar samt tar Papa-prover. Arbetet är dagsarbete.
Behörighetsvillkor för uppgiften är bioanalytiker eller laboratorieskötarexamen. Vi uppskattar flexibilitet, förändrings- och utvecklingsfärdighet. Vi erbjuder introduktion.

Språkkraven är tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken. Vi förutsätter att den valda personen innehar det vaccinskydd som lagen om smittsamma sjukdomar § 48 förutsätter. Grundlön 2454,30€

Intervjuerna sker torsdag 14.11.2019.

Läs mer

http://www.pargas.fi/web/tjanster/lediga_jobb/sv_SE/lediga_jobb/

Mer om arbetsgivaren

Förfrågningar, ansvarig laboratorieskötare Marit Henriksson tel. 02 4545230 eller tf. vårdchef Janette Sundqvist, tfn 0404885503
Ansökan lämnas i första hand in elektroniskt via www.kuntarekry.fi sidorna, jobbnyckel 247780 Ansökan och behövliga intyg kan även lämnas in under adress Pargas hälsovårdscentral/Pia Nedermo, Vapparvägen 15a, 21600 Pargas, eller per e-post halsocentralen@pargas.fi senast den 4.11..2019 kl. 12.00. Tidigare inlämnade ansökningar beaktas.

Pargas stad, Social- och hälsovård, - Hälsovård
Adress: Vapparvägen 15a, 21600 Parainen

Pargas stad är en unik skärgårdsstad med ca 15 500 invånare i Skärgårdshavets västra del. Ändå ligger stadens centrum nära de stora städerna, avståndet till Åbo är 23 km, till Helsingfors 173 km och till Tammerfors 180 km. Pargas är en tvåspråkig ort med svenska som majoritetsspråk och omfattar 5 545 km2, varav 80 % är vatten. Pargas stad har flest invånare som bor i skärgården i Finland och är också en stad med flest fritidsboende i Finland (8 000 stugor). Pargas stad är en av de största arbetsgivarna på Åboland och har en personal bestående av tjänsteinnehavare och arbetstagare som sköter den kommunala serviceproduktionen och den dagliga förvaltningen. Antalet anställda uppgår till ca 1 000. Information om stadens lediga arbetsplatser finns på stadens webbsidor, Kuntarekry.fi och i lokaltidningarna (Åbo Underrättelser och Turun Sanomat) och dessutom på arbets- och näringslivsministeriets webbsidor, www.mol.fi, och hos arbetskraftsbyrån.