Bioanalyytikko, laboratoriohoitaja - Peruspalvelukuntayhtymä Selänne

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteessä on avoinna bioanalyytikon määräaikainen sijaisuus 1.4.2020 - 31.3.2021 ajalle terveys- ja vanhuspalveluiden palvelulinjalla. Ensisijainen sijoituspaikka on Haapajärven terveyskeskuksen laboratorio. Tehtävään voi myös liittyä lyhyitä sijaisuuksia Pyhäjärven terveyskeskuksen laboratoriossa. On mahdollista, että määräaikaisuuden jälkeen tehtävä jatkuu toistaiseksi voimassa olevana. Tehtäviin kuuluvat laboratoriohoitajan tehtävät mm. näytteiden ottaminen ja analysointi. PPKY Selänteessä on kolme laboratoriota ja analysointi tapahtuu Haapajärven ja Pyhäjärven laboratorioissa. Käytössäme on Lifecare- potilastietojärjestelmä.

Olethan reipas ja ennakkoluuloton ja tulet toimeen erilaisten ihmisten kanssa muuttuvissa asiakastilanteissa sekä erilaisissa työympäristöissä. Asiakas ja hänen hyvinvointinsa on meillä ykkösasia, työkaveria unohtamatta.
Tarjoamme sinulle mukavassa porukassa hyvän perehdytyksen, tukemme ja ohjauksen sekä roppakaupalla työkokemusta.

Kelpoisuusehdot määräytyvät lain terveydenhuollon ammattihenkilöistä nro 559/1994 mukaisesti. Arvostamme kehittämishalukkuutta, monipuolista osaamista, yhteistyökykyä, joustavuutta sekä ulospäin suuntautuneisuutta.

Toivomme hakemuksia ensisijaisesti sähköisellä hakulomakkeella kuntarekry.fi -palvelun kautta. Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös lähettämällä hakemuksesi osoitteeseen Peruspalvelukuntayhtymä Selänne, PL 66, 85801 Haapajärvi. Hakemuksessa ja kirjekuoressa tulee tällöin mainita tehtävän työavain 277089. Pätevyyden osoittavat todistukset ja muut todistukset tarkastetaan mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Sähköiseen hakuun liittyviä ohjeita: puh. 044 445 7770.

Lisätietoja

http://www.selanne.net

Tutustu työnantajaan

Hoitotyönjohtaja Tarja Vaitiniemi 044 4456920
Kyselyt voi tehdä myös sähköpostilla etunimi.sukunimi@selanne.net.

Peruspalvelukuntayhtymä Selänne
Osoite: Kirkkokatu 2, 85800 Haapajärvi

Peruspalvelukuntayhtymä Selänne on Haapajärven ja Pyhäjärven kaupunkien ja Reisjärven kuntien yhteinen kuntayhtymä, jonka tehtävänä ja vastuulla on järjestää asukkailleen lain säätämät sosiaali- ja terveydenhuolto- ja erikoissairaanhoidon palvelut. Kuntayhtymän järjestää myös ympäristöterveydenhuollon, ympäristönsuojelun, maa-aineslain, rakennusvalvonnan ja korjausneuvonnan palvelut. Lisäksi kuntayhtymä tuottaa ympäristö-.ja rakennusvalvonnan palvelut Kärsämäelle. . Väestöpohja Selänteen alueella on n. 15.400 asukasta. Selänne löytyy myös facebookista.

Peruspalvelukuntayhtymä Selänne on savuton työpaikka