test
Biologian ja maantiedon määräaik. tuntiopettaja - Valkeakosken kaupunki

Vakanssin sijoitusyksikkö on Naakan koulu. Naakan koulu on noin 300 oppilaan vuosiluokkien 7 - 9 koulu. Ko. tehtävään kuuluu 19 vkt biologian ja maantiedon opetusta. Tehtävään kuuluu myös luokanvalvojan tehtävät. Ko. määräaikainen virkasuhde (= sijaisuus) jatkuu edelleen lukuvuoden 2022-2023.

Toivomme opettajalta hyvää aineen hallintaa, vastuullista otetta kasvatus- ja opetustyössä, kokemusta erilaisten oppijoiden opettamisesta ja tukemisesta sekä hyviä vuorovaikutus- ja ryhmänhallintataitoja. Arvostamme hyvää yhteistyökykyä myös kotien kanssa sekä digipedagogista osaamista ja kokemusta 7-9 luokkalaisten kanssa toimimisesta.

Tehtävään valittavalta vaaditaan opetustoimen henkilöstön kelpoisuus-vaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukainen aineenopettajan kelpoisuus.

Valkeakosken kaupungin työpaikat ovat savuttomia.

Valituksi tulleen on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikostaustaote 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksi saamisesta. Tehtävässä on 1 kk:n koeaika.

Hakemukset kelpoisuuden osoittavine tutkintotodistusjäljennöksineen on toimitettava 31.1.2022 klo 15.00 mennessä ensisijaisesti sähköisesti www.kuntarekry.fi (työavain 408103) tai postitse osoitteella: Valkeakosken kaupunki, Kirjaamo, PL 20, 37601 Valkeakoski (kuoreen merkintä biologian ja maantiedon tuntiopettaja, Naakan koulu.).

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja antaa Naakan koulun rehtori Marko Tuominen, puh. 040 335 6266

Lisätietoja

Valkeakosken kaupunki, Koulutus- ja hyvinvointikeskus, Opetuspalvelut

Valkeakoski on vireä ja viihtyisä eteläisen Pirkanmaan keskus. Valkeakoskella on noin 21.000 asukasta, erinomainen sijainti aivan Tampereen tuntumassa sekä kaikki kaupungin palvelut lähes maaseudun mukavuuksilla.


Osoite: Kaapelintie 18, 37600 Valkeakoski

Sinulle suositellut työpaikat