Biologian ja maantieteen lehtori - Sallan kunta

Inspiroidutko kansainvälisestä toimintaympäristöstä, yksilöllisestä opetuksesta ja yhteistyöllä hyvän ilmapiirin ylläpitämisestä. Ovatko luonto ja vastuullisuus sydäntäsi lähellä? Etsimme viransijaisuuteen ajalle 1.8.2021-31.7.2022 Sallan lukioon ja Sallatunturin kouluun

LUKION JA PERUSOPETUKSEN BIOLOGIAN JA MAANTIETEEN LEHTORIA

Vahvistat opiskelijoiden luonnontieteellisen ajattelun ja maantieteellisen maailmankuvan kehittymistä. Lisäät ymmärrystä havaita muuttuvaan maailmaan vaikuttavia tekijöitä, muodostamaan perusteltuja näkemyksiä ja ottamaan kantaa maailmassa tapahtuviin muutoksiin. Jaat opiskelijoillemme jatko-opintojen, työelämän, harrastusten ja persoonallisuuden kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja. Tuet opiskelijoiden edellytyksiä elinikäiseen oppimiseen ja itsensä kehittämiseen elämänsä aikana.

Sovitko joukkoomme?

Meille on tärkeää löytää joukkoomme samat arvot allekirjoittavia tekijöitä. Pienissä opetusryhmissämme opetus on yksilöllistä ja tarjoamme tukea oppimiseen. Käytämme monipuolisia opetus-, ohjaus- ja opiskelumenetelmiä. Opetuksellemme ominaista on havainnointiin ja kokeellisuuteen perustuva tiedonhankinta, nuorten elämismaailma sekä arkiset kokemukset. Sallassa lähellä oleva luonto toimii monipuolisena ja monimuotoisena oppimisympäristönä.

Tule mukaan kohtaamaan, kuuntelemaan, keskustelemaan ja kannustamaan yhteiselle koulukampukselle! Sallan lukio toimii koulukeskuksessa, jossa toimivat myös Kirkonkylän koulu ja Sallatunturin koulu ja olemme osa Sallan kuntaa ja Sallan sivistystointa. Siksi toimintamme taustalla vaikuttaa Sallan kunnan visio: Salla - kaukana kaikesta, lähellä sinua - yhdessä enemmän elinvoimaa.

Olemme edelläkävijä kansainvälisen lukiotoiminnan kehittämisessä Suomeen, ja meillä on vahva osaaminen koulutusyhteistyöstä Venäjän kanssa. Lähtökohtanamme on opiskelijoiden oma kokemusmaailma, jossa erilaiset identiteetit, kielet, uskonnot ja katsomukset elävät rinnakkain ja vuorovaikutuksessa keskenään. Tuemme kaikkien yhdenvertaisia mahdollisuuksia tehdä työtään, opiskella ja tulla palkituksi siitä.

Kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuusvaatimus määräytyy opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukaan. Ennen tehtävän vastaanottamista on toimitettava lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote ja hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä alkuperäiset opinto- ja työtodistukset.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät OVTES:n mukaan ja tehtävässä noudatetaan 6 kk:n koeaikaa.

Hakemukset pyydetään jättämään 28.6.2021 klo 12 mennessä ohessa olevan linkin kautta.

Lisätietoja

http://www.salla.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Sallatunturin koulun johtaja Outi Kettunen puh. 0400 292 794 ja Sallan lukion johtaja Leena Hautajärvi puh. 0400 292 796
tai sähköposti: etunimi.sukunimi@salla.fi

Lisätietoja

Sallatunturin koulu ja Sallan lukio

Sallan sivistyspalvelut

Olemme nostaneet sivistyspalvelumme keskeiseksi osaksi kunnan elinvoimaa ja tulevaisuuden rakentamista osaamiseen ja koulutukseen perustuen.

Sivistyspalveluidemme toimintakulttuurin perustana on oppiva yhteisö, jossa aikuiset ja lapset oppivat toisiltaan. Toiminta perustuu tasa-arvoisuuteen, kaikkien osallisuuteen, yhteistyöhön ja toisten huomioimiseen. Osallistavassa toimintakulttuurissa kiinnitetään huomiota vuorovaikutukseen sekä yhteistyöhön. Ydinajatuksena on ”neljän koon periaate”: kohtaa, kuuntele, keskustele ja kannusta, joka on yhteinen koko Sallan kunnan sivistyspalveluissa. Erityisen ylpeitä olemme opiskeluhuollon ja oppimisen tuen palveluistamme, jota toteuttavat henkilöstön kanssa yhdessä sivistyspalveluiden psykologi, kuraattori, terveydenhoitaja, erityisopettajat ja koulunkäynninohjaajat.

Olemme aktiivisesti sitoutuneet 2032 ilmastohankkeeseen ja haluamme yhdistää ihmiset taisteluun ilmastonmuutosta vastaan.


Osoite: Kuusamontie 65, 98900 Salla

Sinulle suositellut työpaikat