Biträdande avdelningsskötare, barnpolikliniken - Vaasan sairaanhoitopiiri

Vi söker
en vikarie för biträdande avdelningsskötare till serviceområdet för kvinnor och barn, för tiden 1.1.2021-31.12.2022. Placering till en början vid barnpolikliniken.


Behörighetskrav: legitimerad yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården samt lämplig tilläggsutbildning för ledarskapsuppgifter motsvarande 30 sp.
Språkkunskapskrav: god förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken.
(Behörighetsstadga: www.vasacentralsjukhus.fi/rekrytering)

Den valda skall enligt § 48 i lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) ha ett giltigt vaccinationsskydd. Dessutom ska den valda inlämna ett sådant straffregisterutdrag som avses i 6 § 2 mom. i straffregisterlagen.

Prövotid tillämpas.

Läs mer

http://www.vasacentralsjukhus.fi

Mer om arbetsgivaren

Avdelningsskötare Leena Nåhls
Tel. 040 729 0686
Överskötare Birgitta Ivars
Tel. 044 323 2270
fornamn.efternamn@vshp.fi

Vasa sjukvårdsdistrikt
Adress: Sandviksgatan 2-4, 65130 Vaasa

Vid Vasa centralsjukhus erbjuder vi högklassig specialsjukvård på två språk. Vår medicinska verksamhet ligger på en hög nivå och präglas av ett omfattande kvalitets- och patientsäkerhetsarbete. Vi erbjuder våra 2100 medarbetare en god arbetsplats, där kompetensutveckling och trivsel står i fokus. Välkommen till oss!