test
Biträdande avdelningsskötare, vårdserviceenhet 1,3 - Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä

Vi söker
en biträdande avdelningsskötare till resurshanteringstjänster vid Österbottens välfärdsområde med placering till en början vid vårdserviceenhet 1 och 3 i Vasa centralsjukhus.


Behörighetskrav: legitimerad yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvård inom respektive yrke samt lämplig tilläggsutbildning för ledarskapsuppgifter motsvarande 30 studiepoäng.
Språkkrav: god förmåga att i tal och skrift använda det andra inhemska språket som inte är den sökandens modersmål.

Den valda bör före tillträdandet av befattningen inlämna godtagbart läkarutlåtande om hälsotillstånd. Dessutom ska den valda enligt § 48 i lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) ha ett giltigt vaccinationsskydd.

Prövotid tillämpas.

Läs mer

http://www.osterbottensvalfard.fi

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Avdelningsskötare Niina Rintamäki
tel. 040 646 3366
Koordinerande serviceförman Anna-Mari Sanjama
tel. 044 213 4805
fornamn.efternamn@ovph.fi

Lär dig mer om oss

Österbottens välfärdsområde

Samkommunen för Österbottens välfärdsområde som består av tretton kommuner i Österbotten tillhandahåller den social- och primärvård samt specialiserade sjukvård som ordnas i regionen.


Adress: Sandviksgatan 2-4, 65130 Vaasa
Samkommunen för Österbottens välfärdsområde - Panostamme perehdytykseen Introlla

Sinulle suositellut työpaikat