Biträdande avdelningsskötare, Vasa centralsjukhus

Hakuaika päättyy  24.6.2024 15:00

Vi söker en vikarie för biträdande avdelningsskötare till Österbottens välfärdsområde för tiden 2.9.2024 - 2.3.2025.

Placering till en början vid psykiatriska undersöknings- och rehabiliteringsavdelningen H7 vid Vasa centralsjukhus.


Behörighetskrav:
Legitimerad yrkesutbildad person enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994) samt lämplig tilläggsutbildning för ledarskapsuppgifter motsvarande 30 studiepoäng.
God förmåga att i tal och skrift använda landets två nationalspråk.

Den valda skall enligt § 48 i lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) ha ett giltigt vaccinationsskydd samt uppvisa ett sådant straffregisterutdrag som avses i 6 § 2 mom. i straffregisterlagen.

Prövotid tillämpas.


Lisätietoja

http://www.osterbottensvalfard.fi

Yhteystiedot

Avdelningsskötare Camilla Sundström

tel. 044 323 2181 (vardagar kl. 7-15)

fornamn.efternamn@ovph.fi

Hae työpaikkaa

Kaikki organisaation avoimet työpaikat

Työnantaja Österbottens välfärdsområde svarar för skötseln av social-, hälso- och sjukvård samt räddningstjänster i landskapet Österbotten. Tutustu työnantajaan